Vysokoškolský pedagog, vědec a katolický kněz Tomáš Halík protestoval proti kontroverzní pražské výstavě lidských koster potažených částečně svaly a naaranžovaných do pozic obvyklých v běžném životě. Halíkovi vadí nejen kolekce sama, ale také účast studentů lékařských fakult na její prezentaci.

V otevřeném dopise rektoru Univerzity Karlovy Václavu Hamplovi nazval účast členů akademické obce na takové "barbarské akci" za skandální, protože má dodávat této "urážce humanistických tradic naší kultury" zdání "osvětové akce". Hampla vyzval o zjednání nápravy.

Výstavu odsoudila rovněž Česká anatomická společnost. Považuje za pobuřující, že jsou těla upravena tak, aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců a vyvolala senzaci. Anatomové tvrdí, že součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky.

Katolický teolog Jiří Skoblík k výstavě na stránkách České biskupské konference uvedl: "Je třeba mít úctu k ostatkům zemřelých lidí a k subjektivnímu cítění lidí vůči těmto ostatkům, což se nedá nadekretovat, nýbrž respektovat žádoucí empatie. Výstava tohoto druhu by měla být veřejnosti zpřístupněna jen s podrobným vysvětlením."

Výstavou se patrně bude zabývat správní odbor radnice Prahy 1. Podnět pro podezření z přestupku úřadu podal Radek Mikula ze čtvrté městské části. V oznámení uvedl, že expozice porušuje zákon o pohřebnictví. Mikula žádá úřad, aby výstava byla předběžným opatřením uzavřena.

Otevřený dopis Halíka Hamplovi:

J.M.
Prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.
rektor UK
V Praze 5.5. 2007

Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

jistě je Vám známo, že v pražské Lucerně se v těchto dnech koná "výstava" mrtvých lidských těl - jeden z nejodpornějších útoků na důstojnost lidské bytosti v dějinách naší civilizace. Dovídám se, že při této barbarské exhibici účinkují studenti lékařských fakult Univerzity Karlovy a dodávají tak této urážce humanistických tradic naší kultury zdání "osvětové akce". Považuji tuto skandální skutečnost - účast členů akademické obce na takové akci - za hrubé porušení etických principů, na nichž naše univerzita stojí a prosím Vás proto o zjednání nápravy.

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th. D.
UFaR FF UK
P.S.: Protože se jedná o závažnou veřejnou záležitost, posílám Vám tento dopis jako dopis otevřený.