Nazvat poslední týden pracovním by bylo poněkud troufalé, první tři dny byly sváteční, ve čtvrtek a v pátek pak zas mnozí už žili blížícími se...