Odbor památkové péče pražského magistrátu bude muset zřejmě přehodnotit svůj souhlas s demolicí secesního domu na rohu pražského Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Podle ministerstva kultury bylo totiž jeho rozhodnutí nezákonné.

„Památková inspekce dospěla k závěru, že závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu se zákonem, a podává proto podnět Odboru památkové péče MK jako příslušnému správnímu orgánu k přezkumu tohoto závazného stanoviska,“ uvedl v dopise, adresovaném Klubu za starou Prahu, ředitel památkové inspekce ministerstva Jiří Varhaník. Klub proti chystané demolici protestuje a dopis ve čtvrtek zveřejnil na internetu.