Bortí se poslední obhajoba bývalého vedení Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra (ZSMV) a firmy Dočista, která bez soutěže získala tříletou zakázku na praní resortního prádla. Obě strany se zaklínaly tím, že proběhla soutěž na prodej areálu prádelen, kterou pro vnitro pořádala poradenská firma KPMG. A že zakázka na praní prádla byla její součástí.

Jenže KPMG pouze oslovila několik firem, jestli areál i se zakázkou na praní resortního prádla chtějí koupit - a není ani jasné, jak vybírala, na koho se obrátí.