Sto milionů korun rozdělí Jihomoravský kraj mezi špičkové a mezinárodně uznávané vědce, aby pozvedl výzkum na čtyřech brněnských univerzitách.

Kraj vyhlásil grantový program s názvem Somopro, který má z jižní Moravy učinit vědecky atraktivní region pro badatele z ciziny. Ve fondu je zmíněných sto milionů korun. Šedesát milionů kraj vyhradil ze své pokladny a na zbývajících čtyřicet získal dotace z fondů EU.