Expert na korupci Adam Bašný vyměnil na rok rozkrývání českého podsvětí za podobnou práci  v západokosovském městě Pejë. Nemá sice ještě kancelář a vlastní počítač, přesto už mu na "stole" přistály dvě závažné kauzy.

HN: V Kosovu jste od července, jaké jsou vaše dojmy po deseti dnech?

Po lidské stránce byl první dojem ten, že jsou tu hrozně příjemní lidé. Západní Kosovo je krásná krajina, kde ale panuje hrozná chudoba. A je v kontrastu s bohatstvím, o jehož původu se můžeme jen domýšlet a které souvisí s vlivem bohaté albánské diaspory.

HN: A vlastně souvisí i s důvodem vašeho příjezdu.