V Česku rychle mizí orná půda a přeměňuje se na sklady, silnice nebo satelitní městečka. Vyplývá to z posledních dat Českého katastrálního úřadu za loňský rok, která HN získaly.

Od roku 2000 již v Česku zmizelo celkem 74 tisíc hektarů polí, což je rozloha velká jako 112 tisíc fotbalových hřišť. Každý den přitom Česko přichází o 24 hektarů orné půdy, což je pro představu zhruba 40 hřišť.

Česko má nyní nejméně orné půdy od roku 2000.