Ondřej Vacek studuje třetím rokem gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli. Už nyní ale slaví se svými vědeckými projekty úspěchy v zámoří. Za svůj výzkum "rezistence bakterií na dezinfikanty" získal čestné uznání v celosvětové soutěži mladých techniků a vědců I – SWEEP.

Dokázal se prosadit mezi šesti stovkami středoškoláků ze 68 zemí světa a 44 států USA. Porotce zaujal jeho výzkum, který prováděl na chemicko – technologické fakultě pardubické univerzity. Zaměřil se na to, jak jsou bakterie odolné vůči dezinfekčním prostředkům, například Savu.