Evropa a NATO nemohou Rusko vážně poškodit sankcemi nebo vojenskou silou. Pro změnu ruského směřování proto Západ musí použít svoji měkkou sílu, oslovovat Rusy, vzdělávat je a dokázat, že nechce ruským občanům škodit, ale chce jim pomoci vybudovat demokratickou, spravedlivou společnost. Tak se dá shrnout poselství panelu o současném Rusku, kterého se vedle dalších hostů zúčastnil bývalý ruský politický vězeň Michail Chodorkovkij a historik Andrej Zubov.