V České republice žijí téměř dva tisíce sociálních inovátorů, kterých si všimla nevládní organizace Ashoka, jež podporuje a propojuje podnikatele s různými institucemi a neziskovým sektorem. Tyto osobnosti se podle ní aktivně zasazují o řešení společenských problémů.

Ashoka představila v tuzemsku unikátní Mapu sociálních inovátorů - jedinců měnících společnost. "Je to otisk reality. Ukazuje se, že v české společnosti působí velký počet spolupracujících sociálních inovátorů a je jich určitě více, než máme v mapě," uvádí ředitel české Ashoky a exministr školství za Stranu zelených Ondřej Liška. V síti je podle něho dobře patrná například spolupráce ve vzdělávání. Hůře na tom je oblast zdravotní péče nebo třeba výživy.

Mapa sociálních inovátorů vypadá jako slunce. V jeho středu jsou nejvýraznější osobnosti, z nich dále jako paprsky vychází hustá síť menších inovátorů. "Přibývá počet investorů, kteří chápou, že cesta k pozitivním změnám ve společnosti vede přes propojení a a my jsme jim chtěli ukázat stovky lidí v České republice s podnikavých duchem," vysvětluje Liška.