U praní špinavých peněz a u podílnictví asi bude trestná i příprava těchto trestných činů. Schválila to ve středu sněmovna. Vládní novela trestního zákoníku, jež míří k posouzení senátorům, rovněž výslovně zakazuje podporu teroristických skupin a rozšiřuje trestný čin nepřímého úplatkářství.

Navíc zvyšuje tresty za útoky na informační systémy a zpřísňuje skutkové podstaty některých trestných činů z oblasti životního prostředí.

Vládní návrh reaguje na nové předpisy Evropské unie a na požadavky mezinárodních protikorupčních uskupení. U legalizace výnosů z trestné činnosti má stát nově trestat i samotné vytváření podmínek k zakrytí původu špinavých peněz. Rovněž ke spáchání podílnictví bude stačit příprava k tomuto činu.

Novela také doplňuje skutkovou podstatu teroristického útoku. Navrhuje trestat financování či jinou podporu nejen osamoceného teroristy nebo člena teroristické skupiny, ale i organizovaných uskupení zaměřených na páchání teroristických útoků.

Předloha dále umožní postih nejen toho, kdo žádá o úplatek, nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na úřední osobu, ale i toho, kdo si dá za takové jednání úplatek slíbit.

Novela dále o rok zvyšuje horní hranice trestní sazby u porušení tajemství dopravovaných zpráv, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a u trestného činu opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému.

Návrh také stanoví, že trestné činy nedovolené výroby a držení radioaktivní látky, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu bude možné spáchat nejen úmyslným jednáním, ale také z hrubé nedbalosti.

Skupina poslanců v čele Pavlem Blažkem (ODS) dnes stáhla pozměňovací návrh, podle kterého by se rozšířil okruh trestných činů, u nichž lze zajistit beztrestnost účinnou lítostí. Šlo by o dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie, poškozování cizích práv, pomluvu, podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod.

Proti bylo ministerstvo spravedlnosti. Ve sněmovně leží delší dobu podobná poslanecká novela, která se týká účinné lítosti jen u dotačního podvodu a poškozování unijních zájmů.