Členové českých domácností jsou v názorech na uprchlíky nebo například rovnost žen a mužů většinou zajedno. Vyplývá to z prvních dat jednoho z nejrozsáhlejších výzkumů v historii země s názvem Proměny české společnosti.

"Jde o první sociologické šetření v naší zemi, v němž jsou dotazováni všichni členové domácnosti," vysvětluje Michaela Röschová, jedna z autorek ze Sociologického ústavu Akademie věd, který na výzkumu pracuje společně s Masarykovou univerzitou.