Platové poměry členů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se po čtvrtku měnit nebudou. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení sporných ustanovení platového zákona.

Návrh podal Obvodní soud pro Prahu 7, podle kterého výpočet platů staví členy a představitele NKÚ do nerovného postavení vůči soudcům.

ÚS ale poukázal na to, že úřad nevykonává soudní moc a není v souměřitelném postavení s justicí, byť jsou na jeho nezávislost taktéž kladeny vysoké nároky.

"Právní úprava, která garantuje nezávislost členů NKÚ, není tak podrobná a neumožňuje stejné záruky, jako mají soudci. U soudců jde o rozhodovací činnost, zatímco u NKÚ jde o signalizační oprávnění, které je vyústěním určité kontrolní činnosti a nejde o rozhodovací pravomoc," řekl novinářům soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

"Nejsme zklamání, že nám ÚS nepřidal, to jsme ani nepožadovali," reagoval na rozhodnutí soudu prezident NKÚ Miloslav Kala. "Žádali jsme, aby ústavní soud nově stanovil mantinely pro odměňování ústavních činitelů," uvedl.

Tyto mantinely by na jednu stranu měly respektovat nezávislost soudů a odstupňovanost platového ohodnocení na různých pozicích v soudnictví. Zároveň by ale měly zohledňovat i budoucí vývoj platů ostatních služebníků státu a udržitelnost platů soudců ve srovnání s nimi, uvedl.

"Když vzroste průměrný plat učitelů o 3000 korun, začínající soudce dostane přidáno skoro 9000 a předseda Ústavního soudu si přilepší ke svému dvousettisícovému platu o 27 000 korun. Opravdu si ÚS myslí, že tato aritmetika je dlouhodobě udržitelná?" uvedl Kala.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Platy soudců se kvůli nálezu Ústavního soudu z roku 2014 odvozují od trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Členům a představitelům NKÚ se má plat podle téhož zákona dlouhodobě počítat z 2,75násobku průměrné mzdy. Norma ovšem pro léta 2015 až 2018 zároveň obsahuje zvláštní ustanovení s postupným růstem platové základny od loňského 2,25násobku po 2,5násobek o tři roky později.

Obvodní soud dostal loni na stůl žalobu jednoho ze členů úřadu, který se domáhal doplatku 34 500 korun za leden. Postavení členů NKÚ je podle žaloby podobné jako postavení soudců, není tedy důvod vytvářet nerovné podmínky.

Obvodní soud řízení přerušil a obrátil se na ÚS s návrhem na zrušení současné právní úpravy, pokud se týká prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ. Ústavní soudci se věcně zabývali jen členy úřadu. Ve vztahu k vedení návrh odmítli pro nepřípustnost. Žalobu totiž podal řadový člen úřadu.

"Nesvědčí-li členům Nejvyššího kontrolního úřadu ústavně garantovaná osobní nezávislost srovnatelná s nezávislostí soudcovskou, nelze se dovolávat ani těch záruk, které tuto soudcovskou nezávislost zabezpečují, včetně Ústavním soudem judikované relativní neměnnosti platového postavení," rozhodli ústavní soudci.

U soudců obecných soudů plní stabilní platové poměry podle řady starších nálezů ÚS úlohu jedné ze záruk nezávislosti. V minulosti ÚS podobnou míru záruk nepřiznal ani státním zástupcům.

Posláním úřadu je nezávislá kontrola hospodaření se státním majetkem. Vedle prezidenta Miloslava Kaly a viceprezidentky Zdeňky Horníkové má 15 členů, jejichž funkční období trvá do 65 let. Kala v minulosti opakovaně varoval před přílišným rozvíráním nůžek mezi platy soudců a ostatních státních zaměstnanců.

Žaloba člena úřadu o doplatek představovala jeden z mála způsobů, jak lze otázku přenést k ÚS.