Novým plzeňským biskupem bude Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, farář baziliky svatých Petra a Pavla a děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě.

Biskupem plzeňské diecéze ho v pátek jmenoval papež František, vyplývá ze sdělení apoštolské nunciatury v ČR. Jméno nového biskupa bylo také v pátek v poledne oznámeno v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. Holub se funkce ujme 30. dubna po biskupském svěcení v plzeňské katedrále.

Osmačtyřicetiletý Holub nahradí šestasedmdesátiletého biskupa Františka Radkovského, který stál v čele diecéze od jejího vzniku v roce 1993. Radkovský již loni odeslal papeži v souladu s církevním právem svou rezignaci, papež následně rozhodl o tom, že ještě dočasně v čele diecéze zůstane. Nyní ho tedy střídá Holub.

Holub se podle svých slov pokusí navázat na svého předchůdce. "Pro mě je důležité, abych se pokusil jít ve šlépějích otce Františka, protože ty šlépěje jsou něco, co je tady požehnané a ten potlesk v katedrále to potvrdil. Teď budu hledat, jak dělat postupné krůčky, abych konal to základní, co mám, na rozdíl od pozice generálního sekretáře, která je více úřední, abych byl dobrým pastýřem, staral se o lidi," řekl krátce po svém představení.

Uvědomuje si prý také to, že plzeňská diecéze má ve vínku "bolavou historii" česko-německých vztahů se všemi důsledky opuštěných obcí nebo obcí s přervanou tradicí. "Tohle se snažit léčit patří určitě k prioritám biskupa v této diecézi," řekl Holub. Zatím nechtěl prozradit, jaké biskupské motto si pro svou službu vybral.

Tomáš Holub, o němž se jako o možném Radkovského nástupci dlouho spekulovalo, byl v polovině 90. let prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České Republiky.

František Radkovský na svou funkci rezignoval poté, co 3. října 2014 oslavil 75. narozeniny. Zároveň oznámil, že po nástupu nového biskupa by chtěl sloužit v některé z farností plzeňské diecéze.

Podle kodexu církevního práva má každý biskup římskokatolické církve povinnost při dovršení 75 let zaslat svou abdikaci papeži. Papež Radkovského nechal ve funkci, dokud se nenajde jeho nástupce.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Tomáš Holub se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci. Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později studoval na teologických fakultách v Salzburgu, na UK v Praze či na Papežské lateránské univerzitě v Římě.

Doktorát získal za diplomovou práci na téma Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce.

Od 1. července 2011 je generálním sekretářem České biskupské konference. Od roku 2011 je zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě a od roku 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž. Tomáš Holub od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. Od 14. července 2003 je papežským kaplanem.

I když Plzeňský kraj je podle výsledků sčítání obyvatel jeden z regionů s nejmenším podílem lidí hlásících se k víře, absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK Radkovský je v kraji velmi uznávaná osobnost.

Získal řadu ocenění, mimo jiné je ve Dvoraně slávy významných osobností Plzeňského kraje, dostal také čestné občanství Plzně a loni 28. října i Medaili Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. Pravidelně se také každý rok v lednu spolu se zástupci dalších plzeňských církví a po boku rabína účastní v synagoze vzpomínky na židovské oběti válečných transportů.