Více než čtvrtina mediků chce po ukončení studia odejít pracovat do zahraničí. Lákají je hlavně vyšší platy a možnost nabrat zkušenosti.

Vyplývá to z průzkumu společnosti HealthCare Institute mezi studenty devíti českých lékařských fakult.

Ze zbývajících 72 procent mediků si největší část (70 procent) přeje pracovat v nemocnici. Populárními obory mezi budoucími lékaři, kteří chtějí zůstat v Česku, jsou všeobecné praktické lékařství, pediatrie a interna. Za hranice medici míří v první řadě do oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Oblíbenými cíli jsou Německo, Velká Británie, USA, Švédsko nebo Rakousko.

Jako překážky v hledání zaměstnání po škole dotázaní studenti uváděli nejčastěji nedostatečné finanční ohodnocení, nezájem ze strany zaměstnavatele a nedostatek informací.

O vyšší platy pro lékaře se dlouhodobě snaží odbory a Česká lékařská komora. K nim se minulý týden přidal také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), který bude od vlády chtít, aby v následujících třech letech zvedala platy všech zdravotníků postupně vždy o 10 procent.

Podle ředitele pražského Motola Miloslava Ludvíka ale nejsou problémem nízké platy lékařů, nýbrž jejich snaha sladit kariéru s osobním životem. "Mladí lékaři preferují volný čas," míní Ludvík. S tím souhlasí i ředitel plzeňské fakultní nemocnice Václav Šimánek.

Prezident Asociace studentů medicíny Pavol Vasko přiznává, že volný čas je pro mladé lékaře důležitý. "Ale směrodatné je pro ně spíš dodržování zákoníku práce," podotkl s odkazem k tomu, že čeští zdravotníci kvůli personální krizi v nemocnicích odslouží desítky hodin přesčasů měsíčně.

Dotazníky HealthCare Intitutu loni v listopadu vyplnilo celkem 435 mediků ze čtvrtých až šestých ročníků. Ředitel institutu Daniel Vavřina přiznal, že autoři výzkumu nesledovali, jakou část respondentů tvořili studenti z ciziny. V roce 2014 třetina absolventů lékařských fakult nemluvila česky ani slovensky.