Není výjimkou, že vyučující na pedagogických fakultách odcházejí raději na střední školy. Za současných podmínek si tam mnohdy přijdou na lepší peníze než na univerzitě. "Vysoké školy mají problém zajistit dostatek kvalitních vyučujících. Je paradox, že naše snaha pomáhat regionálnímu školství nakonec dopadla tak, že jsou tam učitelé v některých případech lépe ohodnoceni než na vysokých školách," přiznala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Týká se to především níže zařazených pracovníků, jako jsou doktorandi či asistenti.

"Stalo se nám, že jeden učitel matematik odešel pracovat na gymnázium. Jinak je u nás standard, že naši pracovníci zároveň učí na středních školách, aby si přilepšili," uvádí děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka. Ti občas řeší problémy s tím, jak obě práce časově skloubit.