Poslanci budou opět hlasovat o budoucí podobě Šumavy. Budou rozhodovat, zda podpoří senátní návrh, který je z hlediska ochrany přírody mírnější, nebo vládní návrh, který na ochranu klade velký důraz. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) již dříve označil senátní návrh za "šumavský masakr motorovou pilou", naopak prezident Miloš Zeman tento návrh hájil a poslancům řekl, aby "nevěřili zeleným fanatikům, kteří z jednoho z nejkrásnějších koutů české přírody dělají svoje experimentální pole".

Přečtěte si odpovědi na deset otázek, které se během debatování o podobě Šumavy objevily.

1. Bude možné spát na Šumavě "pod širákem"?

Poslanecký návrh: Podle tohoto návrhu bude možné v národním parku, vyjma nejvíce chráněných zón, chodit mimo stezky, sbírat houby či spát pod širákem. Chodit mimo stezky by mělo být možné více než nyní. Výjimku tvoří oblasti, kde například hnízdí tetřev.

Senátní návrh: V tomto se senátní návrh od poslaneckého podstatně neliší.

2. Budou se na Šumavě udržovat tratě pro běžky?

Poslanecký návrh: Ano, trasy pro běžkaře se budou v zimě normálně udržovat - díky tomu, že vedou po turistických nebo cyklistických stezkách.

Senátní návrh: V tomto se senátní návrh od poslaneckého podstatně neliší.

3. Bude možné v národním parku odpalovat ohňostroj?

Poslanecký návrh: Vláda navrhuje zcela zakázat jakoukoliv pyrotechniku.

Senátní návrh: Senátoři navrhují zakázat jen pyrotechniku "se zvukovými efekty". Kritici namítají, že je to příliš vágní definice, protože takřka každá pyrotechnika vyluzuje zvuk.

4. Bude možné na Šumavě stavět?

Poslanecký návrh: V obcích v zónách s nižším stupněm ochrany se dá bez problémů stavět.

Senátní návrh: Tento návrh je k výstavbě mnohem benevolentnější.

5. Budou se rozšiřovat, či zužovat ochranné zóny?

Poslanecký návrh: Zpočátku ne. Návrh navrhuje zachovat 15leté moratorium na zachování současného stavu, do budoucna ale počítá s rozšířením ochranných zón až na polovinu rozlohy NP Šumava.

Senátní návrh: Návrh plánuje zrušit patnáctileté moratorium, jeho podporovatelé se naopak netají tím, že by do budoucna rádi ochranné zóny více omezili.

6. Budou se moci na Šumavě užívat biocidy na hubení škůdců?

Poslanecký návrh: Návrh tuto možnost zcela vylučuje.

Senátní návrh: Ano, ale pouze na zahradách nebo v lesních školkách.

7. Bude na Šumavě umožněn odstřel zvěře?

Poslanecký návrh: Pouze odstřel spárkaté zvěře (srnky, jeleni, divočáci), a to mimo první zónu parku.

Senátní návrh: Odstřel i dalších druhů zvěře (včetně zajíců, případně vlků či medvědů).

8. Bude v národním parku nějak omezena činnost hasičů?

Poslanecký návrh: Návrh počítá s použitím letadel a helikoptér při hašení požárů v zónách s vyšší ochranou. Podporovatelé návrhu argumentují, že výskyt požárů na Šumavě je řídký.

Senátní návrh: Hasiči mohou klestit stezky pro hašení požárů, počítá se i s budováním cest.

9. Jaký je cíl jednotlivých návrhů?

Poslanecký návrh: Vláda navrhuje v první řadě chránit přírodu. Například podporuje vznik přírodních lesů, v nichž se méně šíří požáry a příroda má větší šanci poradit si s kůrovcem.

Senátní návrh: Senátoři kladou důraz na "udržitelný rozvoj" obcí a krajů a podnikání. Návrh podporuje vznik hospodářských lesů. Obecně návrh staví na roveň ochranu přírody a rozvoj.

10. Jaká je podpora jednotlivých návrhů?

Poslanecký návrh: Vládní návrh ministerstva životního prostředí se dlouho připravoval se všemi dotčenými institucemi, obcemi a občany.

Senátní návrh: Kritici namítají, že (výše uvedený) poslanecký návrh odmítlo zastupitelstvo Plzeňského kraje, rada Jihočeského kraje, Svaz obcí Národního parku Šumava, Sdružení vlastníků obecních lesů, Lesy ČR, Agrární komora Jihočeského kraje a další organizace.

Zdroj: AOPK ČR, Wikipedia, NP Šumava, ČHMÚ