Komerční banka poslala do exekuce důchodkyni kvůli 33 haléřům. Taková zpráva se šíří na sociální síti Twitter. Banka se proti ní ale ohradila. Celý příběh je složitější a hodnocení diskutujících na sociální síti vychází ze špatné interpretace dokumentu od exekutora.

Ve sdíleném vyrozumění o zahájení exekuce stojí, že v exekuci má být vymoženo 33 haléřů s příslušenstvím, tedy s náklady soudního řízení ve výši 2252 korun. Podle některých diskutujících tak Komerční banka posílá exekutora na důchodkyni jen kvůli tomu, že neuhradila necelou korunu a za to chce ještě přes dva tisíce na náhradu nákladů.

Exekuční návrh byl ale Komerční bankou podán pro celou dlužnou částku, tedy 2252,33 koruny. Vyčíslené náklady soudního řízení totiž pocházejí již z předchozí exekuce, při které je žena bance nezaplatila.

"V exekučním návrhu byly jednotlivé části pohledávky správně rozděleny na dvě položky: jistinu (v tomto případě 0,33 koruny) a příslušenství (2252 korun). Bez kontextu celé historie případu proto může být věc interpretována jako exekuce pro pohledávku ve výši 0,33 koruny, přestože předmětem exekuce je částka 2252,33 koruny," říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

Onen kontext je pak takový, že na počátku byl dluh z půjčky ve výši 10 760,33 koruny, který banka začala vymáhat už před dvěma lety. Protože ale klientka podle banky, i přes předchozí dohodu na splátkovém kalendáři, nezačala dluh splácet, podala na ni banka platební rozkaz, tedy prakticky zahájila exekuci. V její počáteční fázi soud přiznal bance nárok na zaplacení dluhu a k tomu i náklady řízení ve výši 2252 korun.

V ten moment se opět klientka s bankou dohodla na splacení částky, ale zaplatila 10 760 korun. Kromě 33 haléřů tedy bance nezaplatila ani soudem přiznané náklady řízení. A podle banky je nedoplatila ani po opětovných urgencích. "Soudní spor je až poslední možností ve chvíli, kdy veškeré snahy o dohodu selžou," dodává Zúbek.

Vyrozumění o zahájení exekuce zveřejnil na sociální síti LinkedIn právník Vladimír Jašek, na kterého se s celým případem obrátil syn klientky Komerční banky, na kterou je exekuce vedena. Jašek se zatím k detailům případu nechce vyjadřovat, protože ještě nestihl nahlédnout do spisu. On-line deník Aktuálně.cz mluvil také se synem klientky banky. Ten trvá na tom, že banka jeho matku posílá do exekuce kvůli 33 haléřům, a proto se obrátil na právníka.

"Ještě jednou zvážíme všechny okolnosti tohoto případu a rozhodneme o dalším postupu v této věci. Důležité je zároveň uvést, že banka je odpovědná svým akcionářům, a proto musí postupovat vůči dlužníkům s péčí řádného hospodáře," uzavírá za banku Pavel Zúbek.