Až za 15 procent všech úmrtí v Evropě ročně může špatné životní prostředí a polovinu z nich má na svědomí znečištěné ovzduší. Je to jedno z největších environmentálních rizik pro zdraví, způsobuje mrtvici, nemoci srdce, astma nebo nemoci dýchacího systému, upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Kvůli popílku, prachu a dalším nečistotám ve vzduchu ročně v Evropě zemře přes 600 tisíc lidí. Celkově kvůli špatnému životnímu prostředí umírá ročně až 1,4 milionu lidí.