Na základní škole v Neratovicích se prvňáci učí sčítat a odčítat jinak. Namísto opisování čísel a znamének z tabule pochodují po velké číselné ose.

"Naše děti krokují dopředu a dozadu a na základě toho si osvojují operaci sčítání a operaci odčítání. Občas udělají krok před startovní čáru a začínají odtud krokovat, což je jejich první zkušenost se zápornými čísly, začínají z minus jedna,“ říká Jitka Michnová, která žáky na prvním stupni vyučuje.