Písničkář Jim Čert se omluvil za svou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB). Čert, vlastním jménem František Horáček, byl od roku 1979 agentem StB. "Hluboce se omlouvám všem, kterým jsem ublížil. I těm, jež jsem zranil nepřímo. V důsledku vzato jsem ublížil i sám sobě," napsal zpěvák v prohlášení médiím. Autentičnost vyjádření potvrdil jeho přítel Lubor Maťa, hudebník se k věci prý ale již nechce vyjadřovat.


Jim Čert patřil ke známým hudebníkům českého undergroundu. Je zachycen například i v propagandistickém filmu, kde StB využila amatérskou nahrávku oslavy zachycující Václava Havla právě na vystoupení Jima Čerta. Režim tak chtěl ukázat pokleslou zábavu, kterou se významný disident baví.


Ve svém prohlášení z minulého týdne hudebník uvedl, že nyní, kdy se stále více hovoří o spolupráci řady osobností s StB, již nemůže ke své minulosti mlčet. "Co se stalo, nelze odestát. Nikdy nemůžu napravit, co jsem způsobil. Přesto věřte, že se o to pokouším každý den," uvedl Horáček.


Čert pracoval jako soustružník a od konce 70. let skládal vlastní písně, při kterých se doprovázel na akordeon. Muzikant byl od roku 1979 veden jako kandidát tajné spolupráce a tentýž rok se stal agentem StB. Spolupráci podepsal v Hradci Králové pod krycím jménem "Akord". Od října 1981 byl v Praze veden jako "Homér".


Čert předával StB informace týkající se takzvané volně žijící mládeže. "Z jeho postoje je patrno, že o styk s orgány StB má zájem, který je motivován snahou odčinit své závadové jednání, kterého se v minulosti dopustil," uvádí se v jednom hodnocení tajné policie, která byla připravena Čerta i vydírat jeho účastí na některých zakázaných akcích.


Za první rok spolupráce předal hudebník 126 zpráv a několikrát byl i finančně odměněn. "Navržena odměna 1000 Kčs, vzhledem k způsobu života formou oblečení," konstatuje materiál StB v roce 1980. Řada jím poskytnutých materiálů se dostala do svazků signatářů Charty 77 a dalších "nepřátel režimu". Kromě jiných údajně předával informace o Ivanu Jirousovi.


Po roce 1989 odcestoval Jimi Čert koncertovat do zahraničí. Vystupoval ve Francii, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii a Slovinsku. Po roce 1991 působil v USA. V Kalifornii vytvořil ve spolupráci s Erno Šedivým rockovou kapelu Life After Life a společně uspořádali turné po Evropě. Nyní žije Jim Čert v České republice a vystupuje sólově především v Praze. Vydal několik alb, Světlu vstříc (1992), Poutník z transporty (1997), Písně Středozemě (1998), Just trip (1997).