Jaroslav Čvančara není vystudovaný historik, přesto je díky svému dlouhodobému výzkumu jedním z největších českých odborníků na téma heydrichiády.

Proč československá zpravodajská služba naplánovala atentát?

Představitelé Ministerstva národní obrany v Londýně v čele s plukovníkem generálního štábu Františkem Moravcem vytipovali Reinharda Heydricha jako jednoho z nejklíčovějších mužů Třetí říše. Ten navíc jako zpravodajský protihráč překročil nepsanou hranici.

Občas se lze dnes někde dočíst, že útok prý organizovala československá exilová vláda v Londýně. To je ovšem holý nesmysl. Byla to vysoce tajná záležitost. Taková věc se politikům prostě nesvěřuje.

Bene a s a brit zpravodajciPrezident Beneš s československými a britskými zpravodajci, zdroj: Jaroslav Čvančara

Setkalo se zde několik motivů. Byl to především zájem našich zahraničních vojáků a příslušníků domácího odboje, především z řad Sokolů. Ti požadovali okamžitou odvetu za to, co tu Heydrich prováděl. Jediným informovaným politikem byl prezident dr. Edvard Beneš. Ten usiloval o anulaci mnichovské dohody. Dále můžeme hovořit o mezinárodně-politických motivech zajímajících Spojence, tedy především Brity a Sověty.