Učitelé podle něj budou oceněni jako ostatní vysokoškoláci teprve tehdy, až zavládne přesvědčení, že se to společnosti vyplatí. A maturitní fiasko už se podle něj nesmí opakovat. "Maturita je jedna z prvních zkušeností mladého člověka se státem. A stát se chová nespravedlivě," říká ministr školství Petr Fiala. "Máme problém s důvěrou v autority, nemůžeme ji prohlubovat."

Proč jste přijal funkci ministra školství? Čím byste chtěl ve školství pohnout?

Ve své knize Politika, jaká nemá být, ale i v jiných svých textech jsem psal o tom, že pokud chceme, aby se změnila politická kultura v naší zemi, nelze politiku jen kritizovat, a prohlubovat tak rozdělení mezi společností a politikou. Že je potřeba, aby lidé, kterým záleží na veřejných věcech, byli i politicky angažovaní a aktivní. To jsem měl na paměti, když jsem byl premiérem požádán, abych přijal nabídku stát se ministrem školství.