Brněnské centrum CEITEC je středoevropský technologický institut, který se stane jedním z nejvýznamnějších center vědy a výzkumu pro celý středoevropský region. Vědci se v něm již nyní zabývají hlavně zkoumáním živé přírody a pokročilých materiálů.

Příkladem oborů, které se zde rozvíjejí, jsou pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, molekulární medicína, veterinární medicína či výzkum mozku a lidské mysli.

A nedávno získal CEITEC v Brně jako první v zemi zkušeného manažera ze zahraničí. Američan Markus Dettenhofer hodlá projekt za 5,2 miliardy korun začlenit do sítě celosvětově uznávaných vědeckých center. A klíč vidí například v lepší marketingové prezentaci české vědy.