Získat české občanství bude pro cizince od Nového roku těžší. Ministerstvo vnitra pro ně připravuje test z českých reálií a chce zpřísnit i zkoušku z českého jazyka. Žadatelé o český pas musí prokázat základní znalosti ústavního systému a orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích.

Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba ze 30 otázek dobře zodpovědět 18 z nich. Kandidát na české občanství se může na internetu se všemi možnými 300 testovými otázkami seznámit včetně jejich správného řešení.

Konkrétně tak mohou cizinci dostat otázku "Kolik korun je minimálně potřeba pro založení akciové společnosti?" či "Kolem které řeky leží největší nížiny v Česku?" a další.