Pokusit se vymyslet strategický plán rozvoje své obce nebo města a prezentovat ho před zastupiteli, odborníky i veřejností mohou studenti středních škol, kteří se zapojí do projektu Municipalita.

Pro mladší kolegy ho připravuje čtveřice vysokoškoláků a jeho cílem je zvýšit informovanost studentů o místní samosprávě.

"Chtěli jsme zorganizovat vzdělávací projekt, kterým bychom motivovali mladé lidi a podpořili zájem o politiku jako takovou," řekl serveru IHNED.cz hlavní organizátor projektu Václav Kříž.

"Bez znalosti základní úrovně politického života je ovšem samozřejmě těžké porozumět politickým procesům na vyšších úrovních. Proto jsme se zaměřili právě na správu věcí veřejných v jednotlivých obcích, na problematiku, která se obecně moc nepropaguje, neřeší, nestuduje... Přitom ji lidé mají nejblíže," vysvětlil.

Tříčlenné týmy středoškoláků tak nyní mají vypracovat "vizi" ideálního budoucího vývoje místa, ve kterém žijí, a to s využitím dotazníků nebo rozhovorů s lokálními osobnostmi. Čas na to mají do 15. března.

Tři nejlepší potom dostanou možnost představit svoji práci místnímu zastupitelstvu nebo expertům z organizací, jako je Výzkumné centrum konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje regionů (VYCERRO) či Středisko regionálních a správních věd Národohospodářské fakulty VŠE.

Kromě toho je čekají věcné ceny, mezi nimi například čtečky, i možnost stáže v Poslanecké sněmovně či Centru pro regionální rozvoj České republiky.

"Tím, že studenti zvládnou vytvořit zjednodušený strategický plán, prokáží určité organizační schopnosti. Možná by proto po skončení projektu mohli mimo jiné dostat nabídky spolupráce ze strany svých obcí," doufá Kříž.

Organizátorům projektu je podle něj jasné, že zadání úkolu může být pro soutěžící obtížné. Nejde jim ale prý ani tak o vysokou účast, jako spíš o kvalitu.

"Loni jsme se v rámci projektu Municipalita setkali s jednadvaceti studenty a všichni byli neuvěřitelně aktivní," vzpomíná Kříž na první ročník soutěže, do kterého se zapojilo celkem 33 středoškoláků.

Ani oni přitom neměli jednoduché úkoly. V prvním kole je čekal test zaměřený na fungování místní demokracie, zákon o obcích i korupční kauzy a esej na téma "Jakým způsobem může přispět existence místních samospráv k budování občanské společnosti".

Druhé kolo, do kterého postoupilo 21 nejúspěšnějších řešitelů z celé České republiky, se konalo v Praze formou dvoudenního semináře plného přednášek a diskusí.

Petr Gazdík jako starosta "Chmelova"

Pro studenty připravili organizátoři také simulované jednání zastupitelstva fiktivního města Chmelov. To v roli starosty řídil poslanec Petr Gazdík, který Municipalitu zaštiťuje.

"Jsem rád, že projekt pokračuje i letos. V loňském roce mě překvapila úroveň studentů, kteří se do něj přihlásili. Ke svému úkolu přistupovali všichni velmi odpovědně, během simulace jednání zastupitelstva si nicméně museli nějaké věci nejprve ujasnit – třeba to, že takzvaná burza dobrých nápadů, kdy každý navrhne pozměňovací návrh, v důsledku znamená, že potom trávíme desítky minut tím, že zjišťujeme, který návrh odporuje kterému a jak o nich budeme hlasovat...," vzpomínal Gazdík.

Na projektu kromě něj spolupracuje například občanské sdružení Mladí demokraté, Institut politologických studií FSV UK nebo Nadační fond proti korupci. Financuje ho Evropská unie prostřednictvím programu Mládež v akci.

Mezi čtveřici organizátorů, sdružené v neformální skupině ProCivics, patří vedle studenta mezinárodních teritoriálních studií Václava Kříže i studenti práv Erich Kříž a Jan Kříž a student politologie a bezpečnostních studií Ladislav Novák.