Označení "kmotr" a "šedá eminence" jsou při zpravodajství o politice legitimní novinářskou zkratkou. Jejich užití samo o sobě nenarušuje věcnost a objektivitu zprávy. Dospěl k tomu Nejvyšší správní soud (NSS) v rozhodnutí o pokutě 100 000 korun, kterou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2010 uložila České televizi.

Sankci musí znovu přezkoumat Městský soud v Praze. Podle NSS lze pokutu teoreticky uložit jen v případě, že se předkládaná fakta prokazatelně nezakládají na pravdě. ČTK to ve středu zjistila z rozhodnutí v databázi soudu.

ČT rozsudek NSS vítá. Mluvčí televize Michaela Fričová sdělila, že přispívá k výkladu pojmů zpravodajství a objektivita ve zpravodajství.

"Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu respektujeme," řekla ČTK předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřina Kalistová.

Kmotr je podle NSS v současnosti všeobecně srozumitelné označení pro osoby, které spojují byznys s politikou, případně mají neformální vliv na na politickou stranu v určitém regionu.

"Ačkoliv nejde o výraz zcela neutrální, je významovou zkratkou umožňující rychle, stručně a výstižně popsat roli osoby v mocenském systému. Označení 'kmotr' proto nelze a priori považovat za hanlivé či nedůvodně snižující vážnost osoby," stojí v dubnovém rozhodnutí senátu.

Zpravodajství nemůže být absolutně sterilní

Legitimní novinářskou zkratkou je podle NSS i "šedá eminence". Stejně jako kmotr prý odkazuje na konkrétní pozici označovaných osob v politickém životě.

Zpravodajství sice nemá obsahovat hodnocení, ale kýženou věcnost a objektivitu nelze chápat jako požadavek "absolutní sterility".

"Objektivita reportáže by mohla být narušena pouze v případě, že by bylo prokázáno, že tvrzená souvislost nebo samotná předkládaná fakta se nezakládají na pravdě," uzavřeli soudci.

V konkrétní přezkoumávané kauze se ale Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pravdivostí ani oprávněností sporných označení detailně nezabývala. Hodnotila je jako nepodloženě hanlivé a zavádějící.

Podstatou soudního sporu je reportáž České televize z dubna 2010 o novém sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem. Úřad se přestěhoval do budovy s dvojnásobně vyšším nájmem, krajská opozice to kritizovala.

Česká televize tehdy upozornila na možnou spojitost se zájmy a vlivem podnikatele Luboše Marečka a "kmotrů" severočeské ODS Patrika Oulického a Alexandra Nováka.

Televize dostala pokutu 100 tisíc

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila České televizi pokutu 100 tisíc korun. Městský soud v Praze vyhověl žalobě televize a pokutu zrušil. Nejvyšší správní soud nyní městskému soudu nařídil, aby se případem zabýval znovu.

NSS nesouhlasil se závěry a způsobem argumentace městského soudu. Neznamená to ale, že v novém řízení městský soud pokutu potvrdí. Musí ale uplatnit náhled Nejvyššího správního soudu.