Spojené státy vůbec poprvé povolily použití léku jako prevence před virem HIV. Tablety Truvada, jejichž vývoj je postaven na výzkumné práci českého vědce Antonína Holého, mohou odteď používat všechny rizikové skupiny.

Schválení užívání léku americkými úřady přichází pouhý den po smrti Holého. Chemik světového významu zemřel v pondělí 16. července.