Ve věku 91 let zemřel v Praze v noci na pondělí zakladatel první protialkoholní stanice na světě docent Jaroslav Skála. Jeho vnučka Andrea Skálová informovala, že zemřel doma, přirozenou smrtí, netrpěl žádnou vážnou chorobou.

Skála, původní profesí psychiatr, se zaměřil na léčení lidí závislých na alkoholu. Jeho vnučka přiznala, že jeho životní zaměření ovlivnilo i její volbu, vystudovala rovněž medicínu a zaměřila se na psychiatrii. "Vídali jsme se hlavně o svátcích a narozeninách, Vánocích, jinak dědeček byl pořád někde na kongresech," připomněla činorodost svého předka.

Primář oddělení pro závislosti Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor na Skálu vzpomíná slovy: "Byl to velký člověk. Docent Skála za hlubokého socialismu bez obalu napsal, že společnost se nachází ve varovném stadiu alkoholismu. To bylo v době, kdy se hlavně hovořilo o všelijakých úspěších. Spotřeba alkoholu od té doby ještě stoupla. Říkat věci, které je třeba říci, ať se to líbí nebo ne, je to další, co se můžeme od docenta Skály učit."

Jeho protialkoholní stanice se stala vzorem pro podobná zařízení

Jaroslav Skála se narodil 25. května 1916 v Plzni. Od roku 1946 do roku 1982 pracoval na psychiatrické klinice Lékařské fakulty UK a od roku 1948 vedl její protialkoholní oddělení. V roce 1951 Skála založil unikátní zařízení - protialkoholní záchytnou stanici, která se postupně stala vzorem pro vznik obdobných zařízení po celém světě.

Mezinárodně uznávanou veličinou se stal Skála během šedesátých až osmdesátých let. Mimo jiné byl v období 1966 až 1976 expertem Světové zdravotnické organizace. Zaváděl nové způsoby terapie a proslul svými nekompromisními nároky na pacienty. V roce 2002 jej prezident Václav Havel vyznamenal medailí Za zásluhy II. stupně.

Význam Skály pro obor dokládá i vznik Ceny Jaroslava Skály, která se uděluje za autorské práce na téma prevence a léčba závislostí.

Alkoholismus je druhou nejčastější příčinou hospitalizace na psychiatrii

Léčbu alkoholismu v Česku v současné době zajišťují psychiatrické léčebny a protialkoholní oddělení nemocnic. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vyplývá, že alkoholismus je druhou nejčastější příčinou hospitalizace v psychiatrických léčebnách, ročně je v nich hospitalizováno asi 12.000 alkoholiků.

Podle odborných odhadů je v Česku přinejmenším 300.000 alkoholiků. Alkohol pije denně asi šest procent dospělých, dalších téměř 16 procent si ho dopřává několikrát týdně. Češi se tak řadí k největším pijákům v Evropě.

Související