Nový subjekt ponese název Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a bude třetí nejsilnější zdravotní pojišťovnou v Česku.

"Žádost pojišťoven byla řádně odsouhlasena v jejich správních radách a naplnila veškeré požadavky, které pro tento proces stanoví zákon. Ministerstvo při svém rozhodování mimo jiné vycházelo z kladného stanoviska a doporučení ministerstva financí," uvedl.

HZP se sloučila s Agelem minulý měsíc. Sloučením tří subjektů vzniká pojišťovna se 700 tisíci pojištěnců. Roční obrat by měl dosahovat 15 miliard korun a pět miliard bude mít na bankovních kontech.

Chrenek získal většinu ve správní radě HZP loni v listopadu. Agel měl stomilionový dluh, ten přechází na nový subjekt. Chrenkův vliv se touto fúzí rozšířil ze severu Moravy na celou republiku, protože ČNZP má klienty ve všech českých regionech.


Podmínky pro fúze má zpřísnit novela zákona o zdravotních pojišťovnách. Počítá mimo jiné s tím, že kdo si o povolení zřídit pojišťovnu teprve zažádá, nesmí vlastnit zdravotnické zařízení. Společnost Agel sdružuje vedle zdravotní pojišťovny i řadu nemocnic, ambulancí a lékáren. Zpětně na ni ale nelze nové podmínky uplatnit.

V kuloárech se hovoří o další možné fúzi se Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance. Pokud by se uskutečnila, společný ústav by dosáhl milionu pojištěnců. Zatím nejsilnější zaměstnanecká pojišťovna - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - má 1,2 milionu pojištěnců, Všeobecná zdravotní pojišťovna 6,5 milionu.
Související