Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval ve čtvrtek lékárny, ať mu dál do centrálního úložiště posílají informace o lécích, které vydají pacientům. A to navzdory zjištění Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), podle kterého databáze s citlivými daty o zdraví pacientů, kterou SÚKL od ledna vytváří, odporuje zákonu. Ze shromážděných údajů o lécích se dají mimo jiné odvodit nemoci pacientů. Česká lékárnická komora (ČLeK) vyzvala lékárníky, aby data do úložiště neposílali.

Ředitel SÚKL Martin Beneš si ale stojí za svým a ČTK řekl, že lékárny mohou i po verdiktu ÚOOÚ v aktivní komunikaci s centrálním úložištěm pokračovat, žádný zákon tím podle něj neporušují. Úřad sledoval dodržování zákona o osobních údajích, nikoli činnost centrálního úložiště, vysvětlil. "Kontrolován byl ústav, nikoli lékárny. Dopady nařízení se vztahují jen přímo na SÚKL," dodal.
Pro lékárny to podle Beneše znamená, že dál musejí podle zákona o léčivech hlásit vydané léčivé přípravky a ověřovat v centrálním úložišti při výdeji léků na chřipku a nachlazení s pseudoefedrinem, zda pacient nepřekročil povolenou měsíční dávku. Brání to zneužívání těchto léků k výrobě drog.

Mezi lékárnami se postoje liší

ČLeK vyzvala už ve středu lékárníky, aby citlivá data do centrálního úložiště neposílali. A pokud k úložišti nejsou připojeni, aby se nepřipojovali. Léky s pseudoefedrinem mají tím pádem vydávat jen na recept. Zatím je připojeno 1450 z 2600 lékáren a výdejen. Členy komory je povinně téměř 8000 lékárníků.

Grémium majitelů lékáren, které má přes 300 členů, naopak vyzvalo lékárny, ať se k úložišti připojují a informace o pacientech tam posílají.

Beneš připomněl, že rozhodnutí ÚOOÚ není pravomocné, ústav ani lékárny se jím tedy nemusejí zatím řídit. SÚKL může do 30. srpna vznést proti rozhodnutí námitky.

Podle komory byly všechny údaje dosud poskytnuté o pacientech do centrálního úložiště shromážděny v rozporu se zákonem. SÚKL totiž neměl souhlas konkrétních pacientů, aby s jejich daty zacházel. Centrální úložiště má podle ČLek sloužit výlučně k zasílání elektronických receptů, ty však zatím lékaři nepíší, tudíž je lékárníci zatím nepřijímají.