V příštím roce bude možné zaplatit léčení stejného množství pacientů a v téže kvalitě jako letos, řekla v pátek při představování úhradové vyhlášky na rok 2010 novinářům ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Nebudou na to ale stačit peníze vybrané na zdravotním pojištění, a tak bude nutné čerpat z rezerv. Ambulance i nemocnice dostanou peníze na vyšší platy sester. Klesnou však například výdaje na mamografický screening.
 
Plánovaný objem peněz pro celý resort zůstává podle ministryně zachován i po vyjednávání se zdravotníky o jednotlivých navýšeních. Zatímco budou finance na vyšší platy sester, nepodařilo se prosadit více peněz za kvalitu akreditovaným zařízením. Nemocnice dostanou nově peníze za nepřetržitou pohotovost, klesnou platby za některá doplňková a laboratorní vyšetření.

"Výsledek je kompromisem, vyhláška je významným protikrizovým stabilizátorem, nezadluží systém a přitom zaručí stejný rozsah a kvalitu péče," řekl první náměstek ministryně Marek Šnajdr.

"Nebude zachován ani objem péče letošního roku, úhrady ve skutečnosti klesnou o dvě až pět procent. Množství předepsaných léků klesne o 20 procent a klesnou také počty operací. Sociální smír je ohrožen," oponuje výkonný ředitel Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) Stanislav Fiala. Text vyhlášky nezná, ze zveřejněných informací soudí, že ministerstvo nevyhovělo připomínkám AČMN, tudíž omezení péče je reálné.

"Musíme se s vyhláškou vyrovnat a udržet rozsah i kvalitu péče," řekl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman. Soudí, že by mohl být problém s penězi pro centra specializované péče, kde se soustřeďují nejvážnější pacienti léčení nejdražšími léky. "Zatím mám obavu, že zachování stejného množství peněz by nemuselo stačit, protože pacientů v centrech přibývá," vysvětlil.

Podle ministryně si mají nemocnice vyjednat s pojišťovnami pro svá centra individuální ceny. "V tom je právě spor. Jestliže pojišťovny se nechtějí dohodnout, tudíž slova o individuální dohodě jsou jakýmsi manévrem, který v zásadě nám nijak zvlášť nepomáhá," shrnul Zeman.

Dojde na rezervy 

Šnajdr upozornil, že pojišťovny budou muset v příštím roce využít podobně jako letos rezerv z minulých let. "Na konci roku 2010 ale budou rezervy nula. V roce 2011 nelze očekávat růst veřejných zdrojů. Nebudou-li provedena zásadní opatření, už nebude pravdivá věta o stejném rozsahu péče," dodal.

Podle přednosty radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a iniciátora mamografického screeningu v ČR profesora Jana Daneše však hrozí omezení tohoto preventivního vyšetření už v příštím roce.
 
Ročně absolvuje mamografický screening půl milionu žen. Je oceněn body, hodnota bodu klesne z 1,10 na 1,03 koruny, tedy o sedm procent. Centra vyšetří o to méně žen. Pojišťovny ušetří, o to více ale pak budou muset vydat na léčení pacientek s pozdě odhalenými nádory. Podle Šnajdra však není k obavám důvod, centra si mohou sjednat s pojišťovnami lepší úhrady.

Ročně zhruba 260 miliard

O cenách péče na příští rok se dohodli zubaři, záchranky, lékařské služby první pomoci, gynekologové a část ambulantních specialistů. Jejich dohody ministerstvo dalo do vyhlášky. Rozhodlo jen o nemocnicích a dalších typech péče, kde dohoda nebyla. Vyhovělo například připomínkám k lázeňské péči a dialýze, přidalo radiologům a výrazně podpořilo domácí péči.
 
Zdravotnictví spotřebuje ročně zhruba 260 miliard korun, pět miliard dají pacienti na regulačních poplatcích. Letos chybí pojišťovnám oproti zdravotně-pojistným plánům 14 miliard korun, vezmou je z rezerv minulých let.
 
Tento týden ministryně vyjednávala o úhradové vyhlášce se zdravotníky. Česká lékařská komora, Asociace českých a moravských nemocnic i kraje původní návrhy úhrad napadly jako nízké. Hrozí podle nich omezení péče, pacienti budou déle čekat na vyšetření a dostanou méně léků. Pojišťovny odmítly zvyšování cen a vyzvaly premiéra Jana Fischera, ať pod nátlakem zdravotníků nedestabilizuje resort.
 
Podle ministryně peníze pro zdravotníky v příštím roce neklesnou. Praktičtí lékaři dostanou jako letos za registrovaného pacienta měsíčně 50 korun, při nižším počtu ordinačních hodin 49 korun, což dostanou i pediatři. Gynekologové budou placeni podle výkonu a stejně jako letos budou mít limit výkonu. Nemocnice si mohou sjednat k paušálu lepší platby za kloubní náhrady, kardiostimulátory, srdeční defibrilátory a další. Nově jsou ve vyhlášce úhrady pojišťoven i za pitvy.