Čeští lékaři dál hrozí hromadným odchodem k prvnímu březnu. Smír nepřineslo ani čtvrteční jednání jejich zástupců s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09). Naopak. Odboráři s lékařskou komorou v zádech odmítli Hegerovy návrhy včetně zvýšení platů.

Ministr nabídl na přidání zdravotníkům dvě miliardy korun, které chce najít ve zdravotnickém systému. A žádá lékaře, aby výpovědi stáhli.

Peníze by se měly najít zeštíhlením nemocniční sítě, Heger počítá s rušením až 10.000 nemocničních lůžek akutní péče. Shodl se na něm minulý týden se zástupci pojišťoven. Část akutních postelí by se měla změnit na lůžka následné a dlouhodobé péče, kterých je v Česku nedostatek.

Peníze by měla poskytnout především Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Šéf správní rady VZP a poslanec ODS Marek Šnajdr tento týden uvedl, že z VZP by putovalo asi 70 procent slíbených dvou miliard. Podle Šnajdra by stejně jako VZP měly peníze nemocnicím poslat ale i ostatní zdravotní pojišťovny. VZP bude podle Šnajdra peníze na zvýšení platů lékařů hledat i v rezervách.

"Pojišťovna nikdy nezpochybňovala a správní rada též ne, že určitá restrukturalizace je nutná," uvedl místopředseda správní rady VZP a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD). Rada v pondělí pověřila ředitele VZP Pavla Horáka, aby začal s vedením státních, krajských i privátních nemocnic jednat o možném rušení lůžek. Rozhovory by se měly vést i se zřizovateli.


Je opravdu možné zrušit v Česku 10.000 nemocničních lůžek akutní péče? Kterých regionů se rušení dotkne nejvíce? Proč VZP nezačala úspory v systému hledat už před vyhrocením lékařských protestů? Ptejte se ředitele VZP Pavla Horáka. (Dotazy se mohou zobrazovat se zpožděním.)

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Kdo má podle vašeho osobního názoru spíše pravdu ve sporu mezi ministrem a odbory?
Pavel Horák
Pravdu mají obě strany. Problém je v tom, že se nedokáží domluvit a že akce lékařů je velmi kontroverzní. Pana ministra chápu, snažíme se ho podpořit, ale bohužel se zatím konstruktivní dialog zřejmě nepodařilo navázat.
Čtenářský dotaz
Pane řediteli, kolik peněz celkem za rok získá VZP od pojištěnců a kolik z těchto peněz jde skutečně do zdravotnictví? Zajímá mě hlavně poměr, jaký podíl skutečně dorazí přímo do zdravotnických zařízení. A ještě jeden dotaz, nezdá se vám nespravidlivé, že lékaři v nemocnicích berou oproti lékařům obvodním - praktikům mnohem méně? "Obvoďák" má pěkný zisk zaručený již kapitační platbou a to nemusí pacienta vůbec vidět. Je spravedlivé, že obvodní lékař má mnohem větší plat než lékař pracující v nemocnici s velkou mírou odpovědnosti, mnohem větší než má praktik, který když neví, pošle dál? Nebylo by vhodné o pár korun snížit kapitační platbu/osobu/měsíc a ušetřené peníze dát nemocničním lékařům? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Pavel Horák
Za rok získáme zhruba 140 miliard korun.Do zdravotnických zařízení dorazí více než 97% vybraných peněz. Ve zdravotnictví je nespravedlností mnoho. Jak mezi jednotlivými segmenty péče, na což upozorňujete Vy, ale také mezi obory a odbornostmi. Snažíme se neustále systém vyvažovat, proto také vyzýváme k tomu konečně provést restrukturalizaci lůžkových zdravotnických zařízení, aby lékaři mohli dostat spravedlivou odměnu za svou práci a snížil se nepřiměřený objem přesčasové práce. Trápí nás investiční politika nemocnic, bereme za samozřejmé, že se zvyšují náklady na materiál a na přístroje a zapomínáme na to, že nejdůležitější je kvalifikovaný zdravotník.
Čtenářský dotaz
Pane řediteli, popište, prosím, jak přesně teď bude VZP postupovat, aby vyhověla požadavkům ministra Hegera a uvolnila peníze na platy lékařům. Děkuji.
Pavel Horák
Osobně bych dal přednost tomu, aby nevycházela nová úhradová vyhláška, která navýší úhrady paušálně všem i se všemi případnými nespravedlnostmi. Co se týče mechanismu, použil bych ten, který se používá pro bonifikaci zdravotních sester. Problém je, že v našem rozpočtu podle toho co víme o ekonomickém vývoji dnes, ty peníze v tomto objemu nejsou. VZP financuje mnohem větší díl péče v nemocnicích než odpovídá podílu počtu pojištěnců, protože máme nemocnější klienty. Finanční zátež by se měla spravedlivěji rozdělit i mezi ostatní zdravotní pojišťovny, z nichž některé, díky tomu, že mají zdravější klienty, šetří peníze na úhradách a tyto peníze by měly být zčásti použity na řešení této krize.
Čtenářský dotaz
Můj dotaz by se z větší části kryl s Matinem výše. Znám praktické "doktory", kteří v okolí otevírají již pátou ordinaci. Nechávají se v nich dokonce zastupovat méně kvalifikovaným personálem. A jejich kapacita "léčit" je omezena pouze rychlostí tiskárny. Která instituce má povinost tyto parazity likvidovat? Za normálních okolností by to měla být pojišťovna. Činí te tak? Jaké máte výsledky?
Pavel Horák
Věřím, že většina praktických lékařů takto nefunguje. Ale právě z tohoto důvodu chceme do systému zavést princip kontroly vykázané péče samotným pacientem. Proto se snažíme o to, aby se lidé seznamovali s výpisy péče, která byla na ně vyfakturována a pojišťovnou zaplacena a případné nesrovnalosti pojišťovně hlásili. Dnes je to možné jednoduše na internetu. Kontrolu provádějí naši revizní lékaři, ale bez spolupráce pacientů odhalí jenom nesoulad mezi tím, co je napsáno ve zdravotnické dokumentaci a tím co bylo vykázáno.
Čtenářský dotaz
Není zavírání lůžek a počtu zdrvotnického personálu výhodné spíše pro pojišťovnu. Peníze se vyberou - pojišťovna je dostane, výkonů bude méně , méně plateb a máme to v kapse? Co Vy na to?
Pavel Horák
Tak to není. My chceme nechat peníze nemocnicím, nechceme na restrukturalizaci ušetřit naše výdaje. Chceme tak umožnit nemocnicím, aby převedly část péče do ambulantního režimu, měly jen tolik lůžek, které potřebují, snížily své fixní náklady a mohly zaplatit personál, tak jak si zasluhuje.
Čtenářský dotaz
Pane řediteli,kolik peněz stal VZP projekt IZIP,proč soukromou podnikatelskou akci hradí pouze VZP a kdy najdete odvahu tento projekt zrušit,zda-li je to takový zázrak muže si ho každy platit sam
Pavel Horák
Elektronické zdravotnictví je budoucnost. Projekt IZIP je referenčním projektem Evropské unie a získal řadu ocenění. Dnes je v něm zapojeno 2.5 milionu našich pojištěnců a 17000 lékařů. Na druhou stranu stál za osm let přes miliardu korun a ta se musí vrátit v úsporách. Správní rada rozhodla o tom, že projekt musí právě teď prokázat, že splní očekávání a dokáže odstranit opakované zbytečné předepisování léků, laboratorních vyšetření apod. Bude součástí našeho programu kvality péče AKORD, který má především sloužit ke koordionaci péče o chronické pacienty, kteří dnes bloudí systémem, který se o ně nedokáže efektivně postarat. Takto postupují pojišťovny všude ve světě. Samozřejmě by bylo lépe, kdyby mnohem aktivnější roli hrál stát a v řadě zemí tomu tak je a podobné projekty jsou povinné a stát je financuje.
Čtenářský dotaz
Vážený pane řediteli, zrušte IZIP, mořské koně, placení lázní pro více-méně zdravé tzv. pojištěnce, placení sociálních věcí- pleny, hole, atd, atd a peněz bude dost na platy lékařů i sester. Správně říkáte, že je potřeba zavést na ambulantní služby připojištění- tedy smlouvy pacientů s pojišťovnami, ale proč to ti populističtí politici již dávno neudělali?
Pavel Horák
V lecčems s Vámi souhlasím, ale na řadu věcí, které navrhujete, by bylo třeba změnit zákony. Také si myslím, že kupř. zubní péče pro pojištěnce v produktivním věku, lázně, různé druhy inkontinečních pomůcek, sociální výdaje ve zdravotnictví by mělo existovat připojištění. Ale to není v kompetenci pojišťovny. Co se týče Mořského koníka apod. a dalších věcí, nejsou financovány za peníze určené k úhradě zdravotní péče. IZIP viz odpověď výše.
Čtenářský dotaz
Prodejte miliardove palace a nemusi utikat doktori!
Pavel Horák
Řadu objektů dnes chceme odprodat, ale nejde o paláce (ty jsme zdědili, případně dostali od státu v době svého vzniku), dnes děláme z VZP moderní instituci, řady objektů se chceme zbavit, sníži počet zaměstnanců a většinu činností centralizovat, ale je také třeba říci, že nyní není zrovna období výhodné na prodej nemovitostí. Nicméně to děláme.
Čtenářský dotaz
Vazeny pane rediteli, proc VZP nezamezi razneji s machinacemi tech doktoru, kteri predepisuji leky jen jistych znacek a navic mnohdy i ve zbytecne velkem baleni, ktere pak pacient musi vyhodit? Neni zde vyznamna cast z tech hledanych nekolika miliard?
Pavel Horák
Kontrolujeme to čím dál více, koncem února budeme prezentovat první výsledky na tiskové konferenci. I v tisku jste jistě četl o případech lékařů, kde již pojišťovna iniciovala stíhání. Tam kde jde o pouhé nehospodárné předepisování léků, tak kde lékaři nevědí, co kdo z nich předepsal, tam právě spoléháme na sdílení informací přes elektronickou zdravotní knížku.
Čtenářský dotaz
Vyhazejte ty davy predrazenych uredniku co VZP ma!
Pavel Horák
V letošním roce jenom z ústředí pojišťovny odchází 80 úředníků, další stovka odchází z krajských poboček. Až bude v provozu centrální informační systém pojišťovny bude redukce ještě výraznější. Ale není to jenom o počtech, ale i o kvalitě a velmi nám záleží na tom, aby se naše pojišťovna a lidé v ní nechovali jako úřad, ale jako klientsky orientovaná pojišťovna, s kterou budou její pojištěnci spokojeni.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane řediteli, já myslím, že současná situace ve zdravotnictví je hodně o tom, že managementy nemocnic opravdu nic nenutilo, aby doktorům slušně platily. Co si o tom myslíte vy? Já myslím, že i tak šlo do nemocnic peněz dost, ale lidské zdroje "halt" nebyly prioritou...
Pavel Horák
Máte pravdu v tom, že hodně záleží na managementech nemocnic a zřizovatelích. Soukromé nemocnice si to uvědomily jako první a vidíte, že tam nikdo výpovědi nepodává. Ale je třeba také spravedlivě říci, že všechny nemocnice nejsou ve stejné situaci. Ty, které nemohou pacienta už někam dále přeložit, či si pacienta nemohou vybrat, ty jsou pak v mnohem horší ekonomické situaci. Nemocnice také neměly stejné vstupní podmínky, některé jsou nové, jiné zanedbané z minulosti a s tím často ani dobrý management mnoho nesvede. Je to také odpovědnost nás, pojišťoven, abychom v úhradách dokázali ocenit přínos pro pacienta a kvalitu péče. Bohužel dnešní systém financování často zavádí paušály, kde se taková motivace zcela vytrácí.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane řediteli, chtěl jsem se zeptat jaký je postoj Váš VZP k tzv.jednodenní chirurgii. Četl jsem Váš rozhovor, kde ji podporujete, ale pracovníci VZP informují zařízení, že podle Vašeho interního příkazu je 100% stop stav smluvního ujednání. Děkuji za Vaši odpověď! JUDr. Dalibor Tíkal
Pavel Horák
Nechceme, aby na zelené louce vznikala nová zařízení jednodenní chirurgie. Chceme, aby nemocnice omezily počet lůžek a dnešní operace tam, kde to jde, prováděly v jednodenním režimu. Pro pacienta je bezpečnější, když je výkon prováděn na místě, kde je v případě komplikace k dispozici plnohodnotné zázemí intenzívní péče a specialistů lůžkové části nemocnice. Pokud toto nemocnicím neumožníme budou stále provozovat zbytečná lůžka a my bychom platili jednodenní chirugii celou navíc v nově vzniklých zařízeních.
Čtenářský dotaz
V.p. řediteli. Co by jste říkal na zrušení stále ještě značného množství pojišťoven a ponechat třeba jen jednu jedinou? Kolik % z vybraných peněz "sežerou" náklady na provoz pojišťoven /paláců/ , platy, odměny, auta, vybavení a pod.? Dále: polatky u doktora/obvodního se zcela minuly účinkem! Kdo z nich investuje a hlavně kolik investuje "do zdravotnictví" ve své ordinaci a ne na dovolené, auta a pod.? Kapitační platby od pojišťoven "za kus" v kartotéce - proč? Dále, proč stát/daňový poplatník platí doktorům odesílání neschopenek/poštovné? Závěr : unudlané 2 miliardy v kontrastu s mega zlodějinami tohoto darebáckého systému jsou prkotina! Stejně tak náklady na naše "rentisty" v podobě policie, armády/zde navíc příspěvky na bydlení-za co?/ , bachařů, celníků, hasičů činí mezi 8-10 miliardami ročně! Proč má policajt brát od svých 40ti let desetisisíce na "rentě" až do věku nároku na starobní důchod? Za co? Že 15 nebo 20 let složil? Ona to zas taková námaha není!!! Tedy : sebrat a dát třeba do zdravotnictví! 8 miliard už je sakra balík! Tak jako všude bych dokrtory platil "za výkon"! Kapacity kteří skutečně umí, až mají třeba 200 tisíc měsíčně. Ale obvoďák, který navíc v důchodu sotva dojde do ordinace...
Pavel Horák
My skutečně nedokážeme vyřešit všechny neduhy české společnosti. Co se týče počtu pojišťoven je to politická otázka o které musí rozhodnout politici. Ve světě existují jak systémy s jednou pojišťovnou, případně státním úřadem i systémy s konkurencí pojišťoven. První systém je provozně levnější, ale s rizikem státní byrokracie a neefektivity, ten druhý je o něco dražší, ale více směřuje ke zvýšení kvality pro pacienta. Ve svém výsledku se však oba přístupy nijak zásadně neliší. Státní systém byl u nás za minulého režimu, posuďte sám, co bylo a je lepší.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak hodnotíte svoji odpovědnost v čele VZP po kauzách IZIPu, nestandardních smluv pro robotická centra, nadhodnocených smluv pro Agel a celkově nerovného a prokurpčního prostředí pojišťovny? Proč myslíte, že jste stále ještě v čele VZP?
Pavel Horák
Pane doktore, všechny nemocnice mají standardní smlouvy, rovněž mimořádně nákladná péče se financuje všude stejně a totéž se týká robotů. Za dobu mého působení v pojišťovně se sjednotily ceny mezi nemocničním a privátním sektorem v cenách za výkony CT, magnetické rezonance, dialýzy, radioterapie, v lůžkodnech následné péče atd. a tento přístup uplatňuje pojišťovna i nadále. Hlavní je, že za dobu mého působení v pojišťovně jsme platili a platíme zdravotnickým zařízením správně a včas a to přes to, že všude kolem nás je od roku 2009 ekonomická krize. Ne všechny novinové články jsou zjevená pravda.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane řediteli, ve veřejných výdajích propočetl NERV v Závěrečné zprávě pro vládu ztráty plýtváním, korupcí a zlodějnou na 62%. Má takový audit zdravotní systém, jaký je podíl plýtvání, korupce a zlodějny? Děkuji Vám za odpověď.
Pavel Horák
Výše neefektivně vynaložených nákladů ve zdravotnictví odhaduji 10-15%. Můj odhad vychází z údajů ze zahraničí a porovnáním s českou realitou a také z výsledků kontrol a dnes třeba zpětné vazby od pacientů, kteří si kontrolují svůj osobní účet. Rovněž naše kontroly předepisování léků nám dávají data k těmto odhadům.
Čtenářský dotaz
Dobrý den pane řediteli, rádi bychom se informovali, zda budete pokračovat v podpoře operativy v režimu jednodenní chirurgie, což přispěje k úsporám ve zdravotnictví? děkujeme
Čtenářský dotaz
Jak zajistíte porodní péči v Praze okolo 15.3.2010 mé přítelkyni, která je pojištěna u VZP? Kdo je odpovědný za tuto situaci s dopadem na psychiku rodiček a jejich rodin?
Pavel Horák
Pokud se situaci s protestem lékařů nepodaří vyřešit, budeme informovat pojištěnce o tom, jaká opatření přijaly kraje a kde je péče o rodičky zajištěna. V Praze to může znamenat, že se kapacity zkoncentrují na rodičky z hlavního města a velké počty pacientek, které dnes přicházejí k porodu do Prahy ze Středočeského kraje budou muset vyhledat péči tam. Informaci k tomu s předstihem připravíme.
Čtenářský dotaz
Vážený pane řediteli, je pravda, že z dob "komnunismu" bylo na důchodovém účtě několik milionů korun. A teď tam nejsou. Kam se poděly? Vyřešilo by to alespoň z části důchody na příští období?
Pavel Horák
Toto není dotaz na zdravotní pojišťovnu, ale na ministerstvo práce a sociálních věcí.
Čtenářský dotaz
Proč nezkrotíte nárůst výkonů spjatých s přístrojovou technikou jejím nižžším bodovým ohodnocením.Připomíná mi to analogii se solárními elektrárnamy.Stačilo méně zvýhodnit a je po boomu.Pak bude možné zvýšit hodinovou cenu práce lékaře. Děkuji za odpověď.
Pavel Horák
To právě děláme. Cenu bodu u lineárních urychlovačů, CT, NMR a u laboratorních výkonů jsme z bývalých hodnot 0,8 až 1,05 Kč snížili jednotně na 70 haléřů a toto je již několik let naše strategie.
Čtenářský dotaz
Dobry den. Jsem pojistenec VZP. Na zacatku brezna mam planovany termin porodu. V Praze. Jak mam postupovat, kdyz fungujici porodnice budou preplnene a dalsi pacientky nebudou z kapacitnich duvodu prijimany. Zajistite mi jako moje pojistovna peci? A jak? Dekuji. Hana
Pavel Horák
Odpověď viz výše, péči Vám zajistíme tam, kde budou volné kapacity, informovat o tom budeme ve spolupráci s Magistrátem hlavního města. Děkuji všem účastníkům za dotazy a přeji jim hezký víkend. Se srdečným pozdravem Pavel Horák
Související