Lázně budou pro pacienty dražší a změní se také seznam nemocí, na které je budou moci lékaři předepsat. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) by se měly indikace doplnit o časnou rehabilitaci po operacích srdce, ortopedických operacích s kloubní náhradou, cévní mozkové příhodě a transplantacích orgánů.

"Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, platí od roku 1997 a bylo by třeba přehodnotit dosud platné indikace a také doplnit nové," uvedl mluvčí největší zdravotnické pojišťovny Jiří Rod. Současně se změnami indikací lze podle Roda počítat do budoucna i se změnami ve smluvním zajištění lázeňské péče, aktuální to ale nyní není.

VZP má uzavřené smlouvy s 51 lázeňskými zařízeními v České republice a s dalšími deseti na Slovensku. V těchto zařízeních platí léčbu svým pojištěncům. "V současné době máme dostatečně zabezpečenou dostupnost a komplexnost lázeňské péče a uzavírání nových smluv nepředpokládáme," shrnul mluvčí.

"Na křížek" jelo do lázní přes sto tisíc lidí

Podle výroční zprávy dala VZP v roce 2009 za lázeňskou péči 1,9 miliardy korun, o 11,5 procenta víc než v roce 2008. Pobyt zaplatila nebo na něj přispěla téměř 72 000 lidí. Průměrné náklady na jednoho léčeného byly 25 657 korun. Sumu ovlivnilo zvýšení cen za ubytování, stravu a léčení.

Český statistický úřad má informaci, že v roce 2009 bylo u nás v provozu 85 lázeňských zdravotnických zařízení s celkem 26 505 lůžky. Lázeňskou péči doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna.

Komplexní lázeňskou péči, kdy pojišťovna hradí léčení, stravu i ubytování, využilo v roce 2009 celkem 108 025 pacientů, z nich 90,8 procenta dospělých. Celkem 61,8 procenta pacientů hradila náklady spojené s pobytem a léčbou VZP, zbývajícím ostatní pojišťovny.

Příspěvková lázeňská péče, kdy pojišťovna hradí jen léčbu, byla poskytnuta 15 111 pacientům, z nich 99,5 procenta bylo dospělých. Stravování, ubytování, jízdné do lázní a zpět i  lázeňský poplatek si v případě této péče hradí klient sám.

Související