Chroničtí pacienti by měli být osvobozeni od regulačních poplatků u lékaře, když vstoupí do zvláštního programu a zavážou se ho plnit. Doporučila to odborná skupina Národní ekonomické rady vlády (NERV) pro zdravotnictví.

Za dodržování léčby by měli být bonifikováni. Ostatní pacienti by naopak měli platit více, když půjdou ke specialistovi bez doporučení praktika. Pacienti by u lékaře podepisovali, jakou léčbu jim poskytl, radí NERV.

Návrhy zazněly na úterím semináři, na kterém pracovní skupina představila svá doporučení pro české zdravotnictví. "Nemá smysl zatěžovat chronicky nemocného, který čerpá hodně péče," potvrdil doporučení ekonomických expertů ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

Premiér Petr Nečas (ODS) však na semináři upozornil, že zvyšování spoluúčasti je nevyhnutelné. Z návrhu expertů označil za neotřelý ten, že by byli zveřejňováni lékaři, kteří pobírají benefity od farmaceutických firem.

Pacienti by kontrolovali lékaře

Heger k podepisování poskytnuté péče, jak to navrhují experti, uvedl, že pacient by se stal první instancí v kontrole výkaznictví lékaře. Aktuálně to nevidí jako možné, vyúčtování kvůli složitosti se dělá dodatečně. U praktiků se vyúčtování návštěvy nedělá, účtují se jen léky.

"My bychom ale rozhodně chtěli zavést větší podíl pacientů při kontrole vyúčtování. Povinnost zpřístupnit účty pacientům budou mít pojišťovny," řekl Heger.

Experti počítají s tím, že pacienti, a to nejen chroničtí, by platili v nemocnici jenom 30 dní. Dosud ochrana při placení regulačních poplatků v nemocnici není. Odborníci odmítli myšlenku, že by pacienti byli sankcionováni za nedodržení léčebného režimu, řekl šéf odborné skupiny NERVu Miroslav Zámečník.

K možnému limitu plateb v nemocnici Heger uvedl, že zatím se nic nemění.

Fond prevence

Experti nedoporučili zavádět zvláštní povinné pojištění na dlouhodobou péči, naopak radí vytvořit speciální fond, ze kterého by se platila prevence - nehradily by ji už jednotlivé zdravotní pojišťovny. Fond by platil screeningy, tedy včasné vyhledávání chorob, ne už třeba cyklistické helmy pro děti, jak to dřív některé pojišťovny dělaly.

Heger ocenil, že experti potvrdili řadu jeho záměrů, například seznamy léků vysoutěžených v elektronických aukcích. Uvítal i to, že experti podporují platby nemocnicím za diagnózu DRG místo rozpočtů a změny v přerozdělení pojistného mezi pojišťovnami.

Posílení pravomocí pojišťoven

Problémy očekává spíše v reakci pacientů a lékařů, protože budou nuceni změnit chování. Legislativní problém by podle Hegera mohl být s elektronickým zdravotnictvím, naráží na ochranu dat pacientů.

Šéf Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček ocenil, že experti chtějí posílit zodpovědnost i pravomoci pojišťoven. Řekl, že 20 procent lidí spotřebovává 80 procent nákladů.

"My nechceme omezovat péči o chronicky nemocné, ale donutit poskytnutím bonusu 80 procent zdravých, kteří péči nečerpají, aby chodili na preventivní prohlídky. Pojišťovny tím ušetří," řekl.

10 opatření pro efektivnější využití peněz zdravotnictví

1. Lékové seznamy a elektronické aukce - seznamy léků vysoutěžených v elektronických aukcích při srovnatelné kvalitě za nejnižší ceny pro zdravotní pojišťovnu.

2. Elektronická preskripce - předpisování léků na elektronické recepty. Pacient by šel do lékárny jen s kódem, kde by mu lékárník lék vydal. Recepty v centrálním úložišti, kde se dá zkontrolovat, zda se účinky léků nekříží.

3. Kategorizace zdravotnických prostředků - v elektronických aukcích vysoutěžené prostředky při srovnatelné kvalitě za nejnižší ceny pro zdravotní pojišťovnu.

4. Hodnocení přínosu přípravků/prostředků podle přínosu k nákladům - úhradu ze zdravotního pojištění by měly léky a prostředky přínosné pro pacienta, tedy podle let relativně kvalitního života pro něj.

5. Prospektivní úhrady DRG u akutní lůžkové péče - platby nemocnicím místo rozpočtu podle diagnózy. Peníze by šly za pacientem, efektivněji léčící nemocnice by vydělaly.

6. e-Health - elektronické zdravotnictví, elektronické recepty i dokumentace, předávání zpráv mezi lékaři, přehledy vykázané péče.

7. Další vrstvy přerozdělení - další zpřesnění v rozdělování vybraného pojistného mezi pojišťovnami, například podle rizikovosti pojištěnců.

8. Alternativní zdravotní plány - pojišťovny by například nabízely levnější pojistku, když pacient dobrovolně omezí svobodnou volbu lékaře a bude chodit tam, kam ho pojišťovna pošle. Za účast na prevenci by byl bonus.

9. Měkký gatekeeping - pro chronické pacienty, kteří se zavážou dodržovat léčebný režim a dají souhlas s poskytováním svých zdravotních výsledků, může být úleva od poplatků. Vyšší poplatek bude, když pacient půjde ke specialistovi bez doporučení praktika.

10. Sjednocení právního základu pro fungování zdravotních pojišťoven a zvýšení odpovědnosti členů statutárních orgánů - jeden zákon pro všechny zdravotní pojišťovny. Management by ručil svým majetkem. Konkurence pojišťoven ve prospěch pacienta. Pro kontrolu zveřejňování smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními.

Související