reklama
reklama
Další články / obchodní smlouvy
4. 9. 2012

Smlouva o smlouvě budoucí kupníHN+

HN+Podstata smlouvy spočívá v písemném závazku jejích účastníků, že do dohodnuté doby uzavřou kupní smlouvu za podmínek, které jsou dohodnuty v...
4. 9. 2012

Smlouva o díloHN+

HN+Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Činnost, která je...
4. 9. 2012

Kupní smlouvaHN+

HN+Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat předmět koupě kupujícímu a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj...
1 2
reklama