Prezident Václav Klaus popřál 91 novým vysokoškolským profesorům, aby jim titul dodal novou autoritu, nové sebevědomí a motivaci. Klaus jmenoval profesory s platností od 1. listopadu. Jmenovací dekrety převzali v pražském Karolinu z rukou prezidenta a ministryně školství Petry Buzkové.


Oba politici ve svých projevech zdůraznili velkou míru odpovědnosti, která je s titulem spojena. Prezident rovněž uvedl, že podle něj není třeba vzdělat vysokoškolsky každého, ale je nutné kvalitně vzdělat na vysokých školách ty, kteří o to skutečně stojí.


Podle hlavy státu má profesura řadu důsledků a znamená "zase o stupínek vyšší míru odpovědnosti". Na práci samotné se ale podle většiny akademiků jmenováním příliš nemění. "Kolosální změna to není. Možná je to trochu otázka prestiže. Evropským právem se ale zabývám už asi deset let. Pokud jde tedy o vědeckou a pedagogickou práci, nic moc se nemění. Evropské právo jsme učili už dřív, teď jej možná učíme ve větším rozsahu," prohlásil Vladimír Týč, odborník na mezinárodní veřejné právo.


Návrhy na udělení nejvyšší akademické funkce podávají prezidentovi vědecké a umělecké rady vysokých škol. Společně s hlavou státu podepisuje jmenovací dekrety ještě předseda vlády. Klaus, který sám je rovněž profesorem, jmenoval nové profesory naposledy letos v dubnu.

Související