Laureáti projektu na podporu vědecké a technické inteligence dnes převezmou ceny Česká hlava na galavečeru "Slavní slavným".

Do soutěže bylo nominováno 80 kandidátů, cenu za celoživotní přínos vědě udělí vláda. Největší vyznamenání a jeden milion korun získá světově uznávaný matematik Jaroslav Kurzweil.

Kurzweil zásadním způsobem přispěl k rozvoji teorie integrálních a diferenciálních rovnic. Mimo jiné objevil integrál, který je po něm nazvaný Kurzweilův-Henstockův. Má také zásluhy o rozvoj matematické vědy na vysokých školách.

Související