V České republice se o vážně nemocné a umírající lidi stará již deset hospicových domů a další se budují. Hospice poskytují utišující péči pro pacienty, kteří již nejsou léčitelní v nemocnicích. S nimi i s rodinou pracují zdravotníci, psychologové či duchovní. Cílem je pomáhat v umírání, nikoli ke smrti - s eutanazií, zabitím smrtelně nemocného na jeho žádost, hospice nesouhlasí.

Hospic za alternativu k eutanazii považuje i ministerstvo zdravotnictví. Do budoucna chce podporovat výstavbu dalších zařízení. Také podle některých lékařů je důstojnější zemřít v kruhu rodiny v péči hospice než v odlidštěné nemocnici.

Související