Kardinál Miloslav Vlk uvedl při dnešní bohoslužbě v katedrále na Pražském hradě nově jmenovaného děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta. Je jím generální vikář pražské arcidiecéze, kněz Michael Slavík.

"Profesor Jan Matějka, dosavadní děkan, zůstává kanovníkem a doktor Slavík bude nadále generálním vikářem," řekl podle agentury ČTK sekretář arcibiskupa Vlka Tomáš Roule.

Svatovítská kapitula kanovníků je historické společenství zhruba desítky kněží při katedrálním kostele. Plní zejména úkoly slavnostní liturgie a další pověření, jež kolegiu duchovních uloží pražský arcibiskup Vlk.

Související