maturita_pisemka_172x107.jpgStart společných státních maturit se zřejmě nejméně o dva roky odkládá. Poprvé by tak státní maturity měly studenty čekat až v roce 2010. S dvouletým odkladem počítá novela školského zákona, kterou dnes velkou většinou hlasů schválil Senát. Nyní ji posoudí ještě prezident.

Podle zatím platného zákona by se mělo poprvé nově maturovat již v roce 2008. Někteří pravicoví zákonodárci se však podle agentury ČTK domnívají, že stát by měl od projektu státních maturit zcela upustit, ministerstvo školství ale s jejich pozdějším zahájením zatím dál počítá.

Většina poslanců i senátorů se shoduje v tom, že start již v příštím roce není možný a způsobil by žákům i pedagogům více škody než užitku. Zahájení jednotných maturit není podle nich připraveno organizačně, jasno prý ale není ani o obsahové stránce takových zkoušek. Za odložení státních maturit demonstrovalo v Praze v květnu kolem deseti tisíc studentů.

Jak vypadá návrh státních maturit

Školský zákon, tak jak nyní platí, předpokládá, že obsah, formu i kritéria společné části maturit bude od roku 2008 stanovovat stát, druhá část by měla být dál věcí školy. Zastánci jednotných maturit si od nich slibují sblížení úrovně zkoušek na různých školách. Výsledek u maturity by pak prý mohl hrát větší roli při přijímání na vysokou školu.

Společná maturita se má podle dosavadního plánu týkat tří předmětů - českého jazyka, cizího jazyka a třetího, "povinně-volitelného" předmětu. Studenti by si museli vybrat mezi matematikou, občanským základem, přírodovědně technickým základem a informačně technologickým základem.

Novela, kterou již v červnu schválila sněmovna, předpokládá, že v roce 2010 budou studenti poprvé skládat společné maturity z češtiny a cizího jazyka, z volitelného předmětu se má začít podle nových pravidel maturovat ještě o dva roky později.

Související