strasburk_vlajka_192x128.jpgPředmětem žalob, podávaných ve větším množství již pátým rokem, je prý neochota a neschopnost českých soudů a dalších státních orgánů zajistit otcům nezletilých dětí základní lidská práva na výchovu svých dětí a uchování rodinných vztahů s dětmi i po rozvodu a rozchodu rodičů.

Rozhodování českých soudů o výchově dětí a styku rodičů s nimi provází systémová diskriminace otců, která se projevuje úmyslnou nečinností při ochraně jejich práv i otevřenými nezákonnostmi a porušováním práv otců a jejich dětí, uvádí sdružení Spravedlnost dětem, které hromadné žaloby organizuje.

Podle sdružení se od roku 2003, kdy se čeští rodiče obrátili na Evropský soud pro lidská práva v první vlně svých žalob, počet žalob výrazně zvýšil, takže český stát v jejich přepočtu na počet obyvatel dosahuje nejvyšších met. "Spravedlnost dětem proto vyhlašuje další vlnu stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a nabízí všem nespokojeným rodičům praktickou pomoc, neboť katastrofální stav českého opatrovnického soudnictví je možné zlepšit jen trvalým tlakem sebevědomých občanů," uvádí sdružení v tiskové zprávě.

Kdo se cítí být poškozován a chce český stát ve Štrasburku žalovat, může využít vzory žalob na internetových stránkách www.iustin.cz, vyzývá organizace.

Související