Spor o jmenování Petra Langera soudcem se táhne už několik let. Soud už jednou rozhodl, že prezident má Langera jmenovat, nebo vysvětlit důvody jeho nejmenování. Proč ho v pátek Václav Klaus znovu nejmenoval? A co dalšího bude dělat?

Ta otázka je naprosto hloupá. Kdyby soud rozhodl, že ho má jmenovat, rozhodoval by i o jmenování dalších soudců, ministrů, premiéra. Městský soud dal panu prezidentovi za pravdu.

Městský soud řekl, že má prezident půl roku na to, aby pana Langera jmenoval, nebo zdůvodnil jeho nejmenování. Proč ho tedy nejmenoval?

Ptáte se sugestivně a hloupě. Nic takového soud nevyřkl. Prezident své rozhodnutí zdůvodnil a soudu to stačilo.

Jak tedy prezident nyní zdůvodňuje své rozhodnutí?

Nemusí nic zdůvodňovat. Prezident není povinen nikoho jmenovat. Nemusí nikoho vybírat. Nejde o to, že někoho nevybral. Jde o to, že ho nejmenoval. Najděte si to na našem webu.

Bude Petr Langer někdy jmenován?

Směšujete dvě věci. Nejdřív musíte věci porozumět, pak se můžete ptát. Situace není o tom, že je prezident povinen někoho jmenovat.

Čtěte více

    

    

Klaus jmenoval 17 nových soudců

Mohl by alespoň zdůvodnit, proč nechce jmenovat čekatele, který chce soudit v oblasti, kde je soudců nedostatek, má vynikající doporučení, čekatelské zkoušky složil ze všech uchazečů nejlépe, právnickou fakultu dokončil s vyznamenáním a absolvoval několik zahraničních stáží. Už mu navíc bylo třicet.

No a co? Víte kolik lidí by chtělo soudit? Takových lidí, kteří dokončili školu a prodělali proceduru nutnou k tomu, aby se mohli stát soudcem, je, vážená slečno, mnoho.

Z těch mnoha prezident nějakým způsobem vybírá.

Nikdo mu nepřikazuje jak. Je čistě na prezidentovi, jestli takového člověka vybere, nebo ne? Takových lidí jsou stovky. Tento případ není ničím zvláštní. Je zvláštní tím, že se Petr Langer soudil. Bude-li prezident ještě vůbec jmenovat soudce a bude-li mezi nimi paní Vopičková, pan Vomáčka nebo pan Langer je čistě na panu prezidentovi.

Pan prezident nejprve to nejmenování zdůvodňoval nízkým věkem, jak ho tedy zdůvodňuje dnes?

Je to jeho vlastní vůle, koho jmenuje a koho ne. Nejste instituce, ke které by se nějak vztahovalo prezidentovo rozhodování. Musíte založit politickou stranu, vyhrát volby a změnit ústavu.

Lidé ale chtějí vědět, proč pan prezident nechce Petra Langera jmenovat.

Chtějí to vědět, protože jim podáváte mylné informace. Vytváříte dojem, že pan prezident to jmenování odmítl.

To není pravda. My říkáme, že už ho po několikáte nejmenoval.

A víte, kolik takových, které nejmenoval, je?

Kolik z nich skončilo při čekatelských zkouškách na prvním místě, má červený diplom a několik zahraničních stáží a k tomu chce soudit v regionu, kde skoro nikdo soudit nechce?

Je to jenom jeden z mnoha aspektů, které bere pan prezident v potaz.

Nízký věk byl tehdy důvodem nejmenování dalších devětadvaceti čekatelů. Až na Petra Langera už dnes všichni soudí. V čem je tedy pan Langer výjimečný?

Pan prezident řekl, že jeden z důvodů je nízký věk. Pan Langer byl posuzován daleko komplexněji. Jedním z mnoha důvodů, proč se rozhodl, že pan Langer zůstane mezi desítkami dalších, které nejmenuje, byl i nízký věk. Je to ale jen jedna z mnoha kategorií.

Jaké jsou další kategorie?

Je jich řada.

Dobře, řekněte tedy prosím alespoň tři z nich.

Nikdo nepředpisuje prezidentovi, na základě jakých kategorií uděluje milost, ani na základě jakých kategorií jmenuje soudce.

Pan prezident dříve řekl, že nejmenuje nikoho, kdo má spor se státem (v té době se s ním Langer soudil). Je to ten důvod?

Pokud to pan prezident řekl, tak si ho ocitujte a asi to tak bude.

ctete-v-pondeli-530.gif

Související