Jiří Kalach vstoupil do profesionálního hudebního života na přelomu 50. a 60.let minulého století. Základem jeho kompoziční profesionality bylo vedle rodinného zázemí (otec byl hudební skladatel) studium na konzervatoři v Praze a na Akademii múzických umění.

Jeho tvorba byla věnována převážně instrumentálním žánrům; vytvořil pět symfonií, šest smyčcových kvartet, řadu orchestrálních i komorních děl. "Jednotícím estetickým prvkem všech Kalachových děl bylo vyjadřování v rámci tzv. 'absolutní hudby', která stojí výhradně na čistě hudebních myšlenkách," uvedl ředitel SOČRu Jan Simon.

Kalach komponoval také filmovou hudbu, kupříkladu k filmu režiséra Zdeňka Sirového Smuteční slavnost. Od počátku 90. let působil jako dramaturg rozhlasových symfoniků.

Související