ivan_langer_192x128.jpgVnitro tím chce pokračovat v politice spolupráce se zeměmi odkud nejčastěji nelegální uprchlíci přicházejí a omezit příliv uprchlíků přímo v zemích vzniku.

"Zásadní předností této spolupráce je řízení migračních toků ještě před tím, než se dostanou na území České republiky, pak je jejich zvládnutí vždy nákladnější a obtížnější. Předmětem uvedené spolupráce je vedle nelegální migrace i migrace legální, zvláště pracovní," uvádí materiál ministerstva vnitra.

Čtěte více

    

    

ODS už plánuje školné a podpoří vyrovnání s církvemi
Církve chtějí vyrovnání od vlády, návrh ČSSD je zklamal


Ministerstvo by mělo proto letos zahájit pilotní projekt zaměřený na poradenství a podporu legální pracovní migrace v Mongolsku, vzdělávat migrační management v Iráku, podpořit Centrum pro analýzu dat a vyšetřování (DAFEC) a Projekt Mezinárodní organizace pro migraci k problematice nezletilých bez doprovodu.

Cílem všech aktivit je pomoci migračním úřadům ve vybraných zemích, aby byly schopné ovlivňovat vlny uprchlíků již na svém území a omezily pak jejich další nekontrolovatelný pohyb.

Vnitro by chtělo také omezit zneužívání migrantů přicházejících do Česka pracovat. Těm chce hlavně poskytnout pravdivé a nezkreslené informace o situaci na českém pracovním trhu, popřípadě je nasměrovat na český zastupitelský úřad a potencionální zaměstnavatele.

Stejná praxe funguje v Moldavsku, Arménii nebo na Ukrajině, kde stát buduje informační kanceláře mající za úkol některé potenciální migranty od jejich cesty do Česka odradit.

Související