Prezident republiky Václav Klaus využil své pravomoci dané Ústavou ČR a vrátil v pátek Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon o střetu zájmů, který mu byl postoupen dne 25. dubna 2008.

Své rozhodnutí zdůvodnil prezident tím, že novelu považuje za nesystémovou, nedomyšlenou, nepřehlednou, málo srozumitelnou. "Svými důsledky jde proti soukromí nemalého počtu bezúhonných občanů naší země. Navíc je již teď jasné i zákonodárcům, že zákon bude muset být velmi rychle novelizován," napsal Klaus v dopise předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi.

S návrhem zákona svůj nesouhlas původně vyjádřila i vláda. "Přestože byl komplexním pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně upraven, i teď má základní nedostatky," píše dále Klaus.

"Senát návrh zamítl velmi výraznou většinou, a to zejména proto, že – aniž by si to předkladatelé i poslanci uvědomili – zákon způsobí, že oznámení o majetkových poměrech budou nuceni podávat i ředitelé základních a středních škol a řada dalších osob, které nejsou veřejnými činiteli v klasickém slova smyslu. Zvláště paradoxní je to v souvislosti s tím, že z dopadu této novely byli naopak výslovně vyjmuti vedoucí představitelé univerzit a vysokých škol. Mimo zákonnou úpravu tohoto typu se touto novelou dostávají i soudci a státní zástupci," stojí také v dopise.

Prezident zároveň varuje před nebezpečím zpětného účinku, který závisí na dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Pokud začne platit před 30. červnem 2008, bude se tato novela týkat i období roku 2007. "Bude se tak týkat i těch, kteří v současném znění zákona zahrnuti nejsou a nemohli s ním počítat (nemusejí mít k dispozici potřebné doklady, atd.). Není rovněž jasné, co budou muset udělat ti, kteří oznámení o majetkových poměrech ohledně roku 2007 na základě minulé verze zákona již podali. Novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení," uvádí Klaus

V závěru dopisu Klaus říká, že věří, že jím uvedené důvody jsou dostatečně silné, aby jeho veto nebylo ve sněmovně přehlasováno.

Související