policie-kontrola-silnice__192x128_.jpg"Podle NSS pozitivní výsledek dechové zkoušky znamená automatický vznik povinnosti podrobit se lékařskému vyšetření s alternativou odběru krve nebo moči," uvedla Dostálová.

Soud řešil kasační stížnost muže, jenž v dubnu 2005 kolem jedné hodiny ráno řídil v Havířově pod vlivem alkoholu. Policisté mu při kontrole dechu naměřili asi půl promile. Šofér potom odmítl krevní zkoušku

Poukazoval na zdravotní důvody. Nechtěl dát ani moč, protože by to pro něj znamenalo zdržení. Tvrdil, že musí vyřizovat firemní zakázky.

Čtěte také:

Za porušení zákona o silničním provozu dostal později pokutu 5000 korun a čtyřměsíční zákaz řízení. Proti rozhodnutí o přestupku podal neúspěšně žalobu a poté i kasační stížnost.

Čtěte blog:

Řidič by se podle Nejvyššího správního soudu neměl odvolávat na zdravotní důvody. "Odběr krve je prováděn v rámci lékařského vyšetření, tedy kvalifikovanou osobou, která je na základě informací poskytnutých vyšetřovaným schopna posoudit otázku zdravotního rizika plynoucího z vyšetření," stojí v rozhodnutí.

Potrestaný řidič pak v kasační stížnosti podle soudců zcela opomněl možnost poskytnout ke zkouškám moč, což by nepředstavovalo žádné zdravotní riziko.

Související