Tomáš Baťa mladší (1914 - 2008)

Bylo to náhlé a neočekávané úmrtí, řekl ČTK ředitel zlínské Nadace Tomáše Bati Pavel Velev. Česko-kanadský podnikatel byl pokračovatelem svého otce Tomáše Bati ve vedení mezinárodního obuvnického gigantu, firmy Baťa.

Baťa zemřel ve 13:40 středoevropského letního času. "Odešel uprostřed práce a nových plánů v klidu a míru obklopen svými nejbližšími," uvedl v tiskové zprávě nadace Velev. Samotná rodina se ke skonu Tomáše Bati juniora nevyjádřila.

Podívejte se

OBRAZEM: Tomáš Baťa a co všechno se s ním spojuje

 

Prezident Václav Klaus v tiskové zprávě uvedl, že informace o Baťově úmrtí ho zarmoutila. "Odešla jedna ze skutečně velkých osobností naší současnosti, člověk, který se přes nepřízeň osudu ve své vlasti dokázal prosadit ve světě a stal se pro nás symbolem podnikatelského úspěchu," sdělil Klaus.

"Zpráva o smrti Tomáše Bati mě velmi osobně zasáhla. Měl jsem štěstí, že jsem se s ním několikrát setkal, naposledy při mé nedávné oficiální návštěvě Kanady. I v pozdním věku to byl muž obdivuhodné vitality a jasného myšlení," napsal v prohlášení k Baťově úmrtí premiér Topolánek.

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza uvedl, že Baťův náhlý odchod je pro něho osobně i pro univerzitu nenahraditelnou ztrátou. "V osobě pana Bati přicházíme o vzácného člověka, který byl od počátku existence univerzity naším rádcem a přítelem a šířil dobré jméno naší univerzity v České republice i v zahraničí. Vyjadřujeme hlubokou účast nad smrtí pana Bati jeho manželce Sonje, jeho dětem a celé široké rodině," sdělil rektor.

Čtěte také

Vedení školy vyvěsilo na budovu nedávno otevřeného Univerzitního centra černou vlajku, u vchodu je také velký portrét zesnulého obuvníka s černou páskou a kyticí. Baťa se vždy aktivně zajímal o život univerzity a velmi rád se setkával se studenty i zaměstnanci školy.

Zlínský magistrát hodlá podle mluvčí Marie Masaříkové připravit na radnici pietní místo, kde lidé prostřednictvím podpisů budou moci vyjádřit soustrast pozůstalým. "Občané se budou moci podepisovat předběžně od středy až do dne pohřbu, kondolenční listina pak bude doručena rodině," řekla ČTK Masaříková. Podle ní Baťovu památku uctí ve čtvrtek minutou ticha také zlínské zastupitelstvo.

Syn zakladatele obuvnické říše 

Tomáš Baťa byl synem zakladatele rozsáhlého obuvnického impéria, které proslavilo tuzemský obuvnický průmysl doma i v zahraničí již na začátku 30. let minulého století. Druhá světová válka a na ni navazující nástup komunismu mu zabránily pokračovat v díle svého otce v rodném Československu a způsobily téměř zhroucení celé baťovské organizace.

 


 

Vizitky nejznámějších lidí z rodiny Baťů 

Tomáš Baťa starší (1876-1932)

- Zakladatel firmy, pravděpodobně nejznámější a nejslavnější český podnikatel. Jeho "baťovky" udělaly z Československa obuvnickou velmoc a na jméno Baťa (Bata) může člověk narazit kdekoli po celém světě. Baťova činnost přerostla rámec běžného podnikatele. Nejenže zaváděl novátorské metody řízení a širokou péči o zaměstnance, ale navíc podporoval umění a byl veřejným činitelem, mimo jiné od roku 1922 až do své tragické smrti při letecké havárii v roce 1932 byl starostou Zlína.

Antonín Baťa, bratr Tomáše Bati staršího (1874-1908)

- Spolu s mladším bratrem Tomášem a sestrou Annou založili obuvnickou firmu ve Zlíně. Živnostenský list z 21. září 1894, který je prvopočátkem Baťova impéria, je vystavený právě na Antonína. Často nemocný Antonín zemřel ve 34 letech a majoritním vlastníkem firmy se stal bratr Tomáš.


Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše Bati (1898-1965)


- Ujal se řízení firmy po předčasném skonu Tomáše Bati. Za jeho éry nastal velký rozmach firmy i Zlína. Během hospodářské krize počátkem 30. let rozšířil výrobu o nové obory (pneumatiky, letadla, klínové řemeny, gumové zboží, hračky, kola, umělá vlákna). Do Zlína pozval přední architekty, včetně Le Corbusiera, založil filmové ateliéry. Jeho rozlet přerušila až okupace. V roce 1939 odjel do USA. Během války se kvůli některým svým postojům či jejich nepochopení dostal na černou listinu v Americe a ve Velké Británii. V roce 1941 odešel do Brazílie, kde založil města Batatuba, Mariapolis, Batayporá a Bataguacú. Po válce byl v ČSR v nepřítomnosti odsouzen jako zrádce a kolaborant k 15 letům vězení a ztrátě majetku (loni Městský soud v Praze tento rozsudek Národního soudu z května 1947 zrušil). V zahraničí vedl vleklý spor se synovcem Tomášem Baťou mladším o zahraniční továrny. Při prohrál, podle dohody získal pouze pobočky v Brazílii a Haiti. Zemřel v roce 1965 v Brazílii, kde nyní žije zhruba 80 členů jeho rodiny.


Marie Baťová, manželka Tomáše Bati staršího (1893-1954)


- S Marií, rozenou Menčíkovou (dcerou ředitele dvorní knihovny ve Vídni), se Tomáš Baťa starší oženil v roce 1912. V srpnu 1938 odjela do Kanady, kde syn Tomáš budoval československou kolonii Batawa a kde ji zastihla 2. světová válka. Počátkem roku 1940 byla nucena vrátit se do protektorátu, aby odvrátila zabrání firmy německými okupanty. Později se prokázalo, že Baťův koncern v té době ilegálně poskytoval značné finanční částky odboji. Zpět do Kanady odjela v roce 1946.


Tomáš Baťa mladší, syn Tomáše Bati (1914-2008)

- Dětství prožil ve Zlíně a na studiích v Británii a Švýcarsku. Před válkou pracoval ve zlínské továrně. Rodnou zemi opustil v roce 1939, v době nacistické okupace. Usadil se v Kanadě, kde se mu po mnoha peripetiích podařilo rozjet výrobu bot. Za války sloužil v kanadské armádě a jeho právě dokončená továrna v nově založeném městě Batawa přešla na zbrojní výrobu. Po válce, když byly Baťovy závody v Československu konfiskovány, vyhrál spor se strýcem Janem Antonínem o zahraniční pobočky firmy a vybudoval světovou organizaci výroby a prodeje obuvi ve své nové domovině. Značka Baťa (Bata) se díky němu stala světoznámou a firma Baťa Shoe Organization patří mezi největší výrobce a prodejce obuvi.


Sonja Baťová, manželka Tomáše Bati mladšího (1926 - )


- Sonja, rozená Wettsteinová, pochází ze Švýcarska a je dcerou bývalého právního zástupce firmy Baťa. Po svatbě se začala zabývat obuví, nejraději se věnovala designu. Aktivně se také zapojila se svým chotěm do dění ve Zlíně během krachu Svitu. Je spoluzakladatelkou obuvnického muzea v Torontu.


Thomas George Bata, syn Tomáše Bati mladšího (1948 - )

- Nyní řídí baťovské impérium.


Tomáš Baťa junior tak založil v Torontu novou Bata Shoe Organization, v jejímž čele stál až do nedávného předání řízení svému synovi. Po roce 1989 se s manželkou Sonjou jako jeden z prvních vrátil do Česka plný nadějí a očekávání. Obnovil zde baťovské podnikání, ovšem ve zcela nových podmínkách.

Založil univerzitu 

V duchu idejí svého otce se také věnoval podpoře vzdělávání mladých lidí a dalším ušlechtilým cílům. Zasadil se o založení vzdělávací organizace mladých podnikatelů pod názvem Junior Achievement. Před deseti lety zřídil Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž činnost materiálně i duchovně podporoval. Vedením nadace pověřil svou dceru Moniku. Stál u zrodu zlínské univerzity Tomáše Bati a stal se předsedou její správní rady.

Málo známý je jeho osobní přínos v oblasti výroby obuvi, kde se mimo jiné přímo podílel na rozvoji počítačové technologie navrhování obuvi. Byl předsedou obchodního a průmyslového poradního výboru OECD pro transformaci zemí Střední a Východní Evropy a v této funkci se zasloužil o přijetí Česka a Slovenska do této organizace.

Ve své celoživotní práci prosazoval zásady etiky podnikání. Je držitelem řady vysokých ocenění, mimo jiné Řádu T.G. Masaryka a slovenského Bílého dvojkříže. Stal se čestným doktorem řady světových univerzit. S manželkou Sonjou vychovali jednoho syna a tři dcery.

Související