Zřízení krajů považuje za přínosné 40 procent Čechů, opačný názor má 22 procent dotazovaných. Více než třetina lidí nedokázala k existenci samosprávných krajů zaujmout žádné stanovisko. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

04205.jpg

Zřízení samostatných krajů se rozhodně osvědčilo podle šesti procent lidí, spíše se osvědčilo podle 34 procent dotazovaných. Šest procent lidí si myslí, že zřízení krajů se určitě neosvědčilo, spíše se to domnívá 16 procent lidí. Na samostatné kraje nemá názor 38 procent Čechů.

Vše o senátních a krajských volbách

S kraji jsou spokojeni zejména lidé, kteří se v krajských volbách chystají volit ODS (74 procent) a také 65 procent voličů Strany zelených (SZ), za prospěšné považuje zřízení samostatných krajů 44 procent stoupenců KDU-ČSL, 43 procent stoupenců ČSSD a 29 procent těch, kteří by volili KSČM. Rovněž lidé s vyšším vzděláním a dobrou životní úrovní jsou s kraji spokojeni. Se samosprávnými kraji je nespokojena skoro polovina příznivců KSČM a 27 procent voličů ČSSD. Lidé, kteří do krajských zastupitelstev volit nepůjdou, neměli nejčastěji na kraje názor.

S radou v kraji je spokojena třetina občanů

 

volby-lide__192x128_.jpg Krajskou radu pozitivně hodnotí 35 procent občanů. Mezi těmi, kteří se chystají volit ODS, je s vedením kraje spokojeno 70 procent lidí. Příznivci ostatních stran jsou podle průzkumu skeptičtější, spokojeno je 55 procent příznivců SZ, 47 procent příznivců KDU-ČSL, 37 procent voličů ČSSD a pouze 24 procent stoupenců KSČM. S radou jsou spokojenější opět lidé s vyšším vzděláním.

S dostatkem informací o krajských událostech není spokojena více než polovina lidí. Opačný názor mají dvě pětiny respondentů. S informovaností jsou spokojeni nejvíce ti, kteří by ve volbách šli volit ODS, spokojeno je jich 72 procent, naopak nejméně pozitivně hodnotí informovanost příznivci KDU-ČSL.

Rozhodně a spíše dostatečně informována je více než polovina vysokoškoláků a 48 procent lidí, kteří hodnotí svou životní úroveň jako dobrou. Podle průzkumu je nedostatek informací pravděpodobně důvodem, proč lidé nemají na samostatné kraje názor.

Lidé nejlépe hodnotí práci v cestovním ruchu a kultuře

 

Z činností krajské samosprávy lidé nejlépe hodnotí cestovní ruch, líbí se jim podpora kultury, ochrana památek a životního prostředí a myslí si, že krajské samosprávy se zasahují o celkový rozvoj kraje.

Nespokojení jsou respondenti naopak se zdravotnictvím, 63 procent lidí hodnotí tuto oblast negativně. Dále nejsou spokojeni se zajištěním sociální péče, s dopravou a bezpečností občanů. Nejvíce lidí nevědělo, jak mají posoudit vliv krajských samospráv na neziskové organizace.

Činnost krajských samospráv v jednotlivých oblastech hodnotí nejlépe příznivci ODS, nejméně spokojení jsou lidé, kteří chtějí v krajských volbách volit KSČM.

Průzkumu, který společnost CVVM uskutečnila od 1. do 8. září, se zúčastnilo 1066 respondentů starších 15 let.

Související