Pro koordinaci opatření proti dopadům klimatických změn se v Praze vyslovili ministři životního prostředí zemí Evropské unie. Přivítali takzvanou Bílou knihu o adaptacích, kterou 1. dubna zveřejnila Evropská komise. Její text uvádí, že změny se budou v jednotlivých evropských regionech lišit podle geografických podmínek. Proto musí většinu opatření přijmout státy na své úrovni. Přesto je třeba aktivity koordinovat.

"Za prvé má změna klimatu přeshraniční dopad například na říční povodí, vedle toho tu máme sektory, jako je zemědělství, vodní hospodářství či rybolov, které jsou v Evropě velmi integrované a pro které máme i společné politiky, třetím důvodem je vzájemná solidarita," řekl předseda úterní  neformální rady ministrů Martin Bursík.

Ministři zdůraznili, že se snaží o maximální snížení evropských emisí skleníkových plynů, ale zároveň jsou si vědomi, že pouze snižovat emise už nestačí. Celou škálu opatření je podle Bursíka třeba zavést, protože neoddiskutovatelné jsou zvýšení výskytu extrémních záplav, úbytek alpských ledovců a zásadní změny v celkových srážkových úhrnech v Evropě.

Změny legislativy

Evropské země by měly přehodnotit současnou legislativu, jako je rámcová směrnice o vodách, společná zemědělská politika či normy ustavující soustavu chráněných oblastí EU Natura 2000. České předsednictví na základě pražské diskuse připraví návrh závěru pro červnovou radu EU, která má diskusi o opatřeních uzavřít.

Vlastní adaptační strategie už přijalo osm členských zemí EU: Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Španělsko a Británie.

Ministři budou ve svém jednání pokračovat ještě ve středu v pražském Kongresovém centru a na hradě Křivoklát ve středních Čechách.

Související